İpotekli ev başkasına devredilebilir!

İpotekli ev başkasına devredilebilir! İpotekli ev başkasına devredilebilir!

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmaz başkasına devredilebiliyor. İpotek bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devri engel taşımıyor.


Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?'' sorusunu yanıtladı...

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotek bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. 

Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise borçlu yeni maliki kabul etmiş olacak.