28 / 05 / 2022

Iraklılar Türkiye'den ev alabilir mi?

Iraklılar Türkiye'den ev alabilir mi?

Iraklılar Türkiye'den ev alabilir mi? Iraklılar Türkiye'den arsa alabilir mi? Iraklılar Türkiye'den işyeri alabilir mi? İşte Bakanlar Kurulu’ nun Iraklıların Türkiye’de taşınmaz edimine yönelik kararı...Iraklılar Türkiye'den ev alabilir mi?

Irak, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Aşağı Mezopotamya bölgesinde kurulmuş bir devlettir.Bugün Irak, Orta Doğu’da yer alan stratejik mevkisiyle, sahip olduğu petrol rezervleri ile Körfez'in önemli ülkelerinden biri durumundadır. 


Peki Iraklılar Türkiye'den ev alabilir mi? Iraklılar Türkiye'den arsa alabilir mi? Iraklılar Türkiye'den işyeri alabilir mi?


Bakanlar Kurulu’nun Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edimine yönelik kararı ve buna ekli olan taşınmaz edimine izin verilen ülkeler listesine göre, Iraklılar Türkiye'den ev alabiliyor.


Ancak, Iraklılar Türkiye'den ev alması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar; Dışişleri Bakanlığı uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı izni olarak sıralanıyor.


Iraklılar, Dışişleri Bakanlığı uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı izni olması durumunda Türkiye'den arsa, işyeri ve konut alabiliyor.


Irak, taşınmaz edimine izin verilen ülkeler listesine göre 2012 Satış İstatistiğinde yer alıyor.


Iraklıların Türkiye'den ev alırken temin etmesi gereken evraklar şu şekilde sıralanıyor:


-Kimlik belgesi ve pasaport,

-İkamet iznine tabi olanların Emniyet Müdürlükleri'nden alacakları ikamet tezkeresi,

-Vekalet kullananların tercümeleriyle beraber vekaletnamelerinin aslı.