İş yeri kira ödemelerinde vergi kesintisi 2021!

İş yeri kira ödemelerinde vergi kesintisi 2021!Gelir Vergisi Kanunu kapsamında işyeri kira gelir vergisinde kesinti uygulanıyor. Peki, iş yeri kira gelir vergisinde kesinti 2021 ne kadar? İşte İş yeri kira ödemelerinde vergi kesintisi 2021....


Gelir Vergisi Kanunu kapsamında konut ve iş yeri kiralamalarından elde edilen gelirler için vergi ödemeleri gerekiyor. Bu sınırın üstünde gelir elde eden kimseler vergi ödeniyor.

Gayrimenkul sahibi adına kiracı tarafından yapılan bu tevkıfat, gayrimenkul sahibinin izleyen yılda gelir vergisi beyannamesi vermesi halinde, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek.

 İş yeri kira ödemelerinde vergi kesintisi 2021!

Peki iş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021? İş yeri kira ödemelerinde vergi kesintisi 2021 ne kadar? İşte iş yeri kira geliri istisnası 2021... 

Bir takvim içerisinde elde edilen iş yeri kira gelirinin beyanında herhangi bir istisna söz konusu olabiliyor. ncak tevkifat yoluyla vergilendirilmiş olmak şartıyla, gayrisafi tutarı ile ilgili yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL) aşmayan iş yeri kira geliri beyan edilmiyor. 

 İş yeri kira ödemelerinde vergi kesintisi 2021!

Kira ödemelerinde vergi kesintisi 2021 ne kadar? 

ÖRNEK 1:
Konut kira bedeli: 16.000
İstisna tutarı: 7.000
İstisna sonrası kalan konut kira geliri: 9.000
Brüt iş yeri kira geliri (2.400*12) 28.800
Beyan sınırı ile karşılaştırılacak toplam gelir: 37.800

ÖRNEK 2:
Konut kira bedeli: 6.000
İstisna tutarı (-) (iş yeri olduğu için): -
Kalan tutar: 6.000
İndirilebilecek giderler (6.000*%15): 900
Gelir vergisi matrahı (6.000-900): 5.100
Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (%15): 765

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?