İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?2020 yılı içerisinde iş yerini kiraya vererek istisnadan yüksek oranda gelir elde eden kimseler, 2021 yılında gelir vergisi ödeyecek. Peki iş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021? İşte iş yeri kira geliri istisnası 2021...


1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde edenler bu yıl vergi ödemekle mükellef. Kira gelir vergisi, senede iki eşit taksit halinde ödenebiliyor.

Peki iş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021? İşte iş yeri kira geliri istisnası 2021... 

Kira gelir vergisi ödemeleri için her sene istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın altında kalan kira gelirleri için beyanname verilmiyor ve vergi ödemesi yapılmıyor. 

2020 yılında elde edilen iş yeri kiraları için istisna sınırı 53 bin TL olarak belirlendi. Bu sınırın üstündeki kira gelirleri vergilendiriliyor.

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. mddesi uyarınca iş yeri olarak jiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan kira geliri üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Temmuz 2020-31 Mayıs 2021 döneminde nakden veya hesaben yapılan bu ödemeler için yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Gayrimenkul sahibi adına kiracı tarafından yapılan bu tevkıfat, gayrimenkul sahibinin izleyen yılda gelir vergisi beyannamesi vermesi halinde, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek.

Bir takvim içerisinde elde edilen iş yeri kira gelirinin beyanında herhangi bir istisna söz konusu olabiliyor. ncak tevkifat yoluyla vergilendirilmiş olmak şartıyla, gayrisafi tutarı ile ilgili yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL) aşmayan iş yeri kira geliri beyan edilmiyor. 

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?

Kira geliri beyannamesi 2021

1- Kira gelir vergisi beyannameleri bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine verilebiliyor.

2- Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret ise, vergi dairesinden alınacak kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi E-Beyanname uygulaması ile elektronik ortamda doğrudan gönderilebileceği gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderilebiliyor.

3- Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebiliyor.

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?

Kira geliri vergisi ödeme 2021

• Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, 
• Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, 
• Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalara, 
• www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödenebilir.

İş yeri kira geliri istisnası 2021!