İş yeri kira geliri istisnası 2021!

İş yeri kira geliri istisnası 2021!2020 yılı içerisinde iş yerini kiraya vererek istisnadan yüksek oranda gelir elde eden kimseler, bu sene kira gelir vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Peki iş yeri kira geliri istisnası 2020 ne kadar?


İş yerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler, bir sonraki sene kira gelir vergisi ödemek ile mükellef sayılıyor. Ancak istisna sınırının altındaki gelir sahipleri beyanname vermeden ve ödemelerden muaf sayılıyor.

Peki iş yeri için kira gelir vergisi beyanname verme sınırı nedir? İş yeri kira geliri istisnası 2021 ne kadar?

İş yeri kira geliri istisnası 2021!

İş yeri kira geliri istisnası 2021

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. mddesi uyarınca iş yeri olarak jiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan kira geliri üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Temmuz 2020-31 Mayıs 2021 döneminde nakden veya hesaben yapılan bu ödemeler için yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Gayrimenkul sahibi adına kiracı tarafından yapılan bu tevkıfat, gayrimenkul sahibinin izleyen yılda gelir vergisi beyannamesi vermesi halinde, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek.

Bir takvim içerisinde elde edilen iş yeri kira gelirinin beyanında herhangi bir istisna söz konusu olabiliyor. Ancak tevkifat yoluyla vergilendirilmiş olmak şartıyla, gayrisafi tutarı ile ilgili yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL) aşmayan iş yeri kira geliri beyan edilmiyor. 

İş yeri kira geliri istisnası 2021!

YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER

1. Şahıs Sigorta Primleri

2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları

3. Bağış ve Yardımlar

4. Sponsorluk Harcamaları

5. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım

Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar

6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz

Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

7. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi

8. EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış

ve Yardımlar

9. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Kuruluşu

 Hakkındaki Kanun,

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu,

- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanunu,

- Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu,

- İlköğretim ve Eğitim Kanunu

ve ilgili diğer kanunlara göre yapılan ayni/nakdi bağışların ve yardımların tamamı indirilebilecek.