İş yeri kira geliri muafiyeti 2021!

İş yeri kira geliri muafiyeti 2021!2020 yılı içerisinde iş yerini kiraya vererek istisnadan yüksek oranda gelir elde eden kimseler, bu sene kira gelir vergisi ödemek ile mükellef sayılıyor. İş yeri kira geliri vergisinden kimler muaf? İşte iş yeri kira geliri muafiyeti 2021...


İş yerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler, bir sonraki sene kira gelir vergisi ödemek ile mükellef tutuluyor. Ancak istisna sınırının altında bulunan gelir sahipleri beyanname vermeden ve ödemelerden muaf tutuluyor. Peki iş yeri için kira gelir vergisi beyanname verme sınırı nedir? İş yeri kira geliri vergisinden kimler muaf? İşte iş yeri kira geliri muafiyeti 2021...

İş yeri kira geliri muafiyeti 2021!

İş yeri kira geliri istisnası 2021

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. mddesi uyarınca iş yeri olarak jiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan kira geliri üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Temmuz 2020-31 Mayıs 2021 döneminde nakden veya hesaben yapılan bu ödemeler için yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Gayrimenkul sahibi adına kiracı tarafından yapılan bu tevkıfat, gayrimenkul sahibinin izleyen yılda gelir vergisi beyannamesi vermesi halinde, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek.

Bir takvim içerisinde elde edilen iş yeri kira gelirinin beyanında herhangi bir istisna söz konusu olabiliyor. Ancak tevkifat yoluyla vergilendirilmiş olmak şartıyla, gayrisafi tutarı ile ilgili yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL) aşmayan iş yeri kira geliri beyan edilmiyor. 

İş yeri kira geliri muafiyeti 2021!

İş yeri kira geliri muafiyeti 2021

Gelir Vergisi Kanunu ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında işletme sahiplerinin, kira stopajı vergisi, ilan ve reklam vergisi ile çevre vergisi ödemelerinden muaf tutulmaları amaçlanıyor.

İş yeri kira geliri muafiyeti 2021!

İş yeri kira geliri istisnası 2021!

İşletmeciler, artık o vergiyi ödemeyecek!