08 / 08 / 2022

İşyeri kira geliri istisnası 2017!

İşyeri kira geliri istisnası 2017!

2016 yılı içerisinde işyerini kiraya vererek istisnadan yüksek oranda gelir elde eden kimseler, bu sene kira gelir vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Peki işyeri kira geliri istisnası 2017 ne kadar?İşyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler, bir sonraki sene kira gelir vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Ancak istisna sınırının altındaki gelir sahipleri beyanname vermeden ve ödemelerden muaf tutuluyor.


1 Mart'ta başlayan kira gelir vergisi için ilk taksit zamanı 31 Mart'ta sona erecek. İkinci taksitler ise Temmuz ayında ödenecek. Kira gelir vergisi için beyannameler ise 27 Mart'a kadar verilecek.


Peki işyeri için kira gelir vergisi beyanname verme sınırı nedir? İşyeri kira geliri istisnası 2017 ne kadar?


İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2016 yılı için 30 bin TL) aşanlar, yıllık beyanname verecek.


(Beyanname verme sınırı olan 30 bin TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)


YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER


1. Şahıs Sigorta Primleri

2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları

3. Bağış ve Yardımlar

4. Sponsorluk Harcamaları

5. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım

Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar

6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz

Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

7. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi

8. EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış

ve Yardımlar

9. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Kuruluşu

 Hakkındaki Kanun,

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu,

- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanunu,

- Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu,

- İlköğretim ve Eğitim Kanunu


ve ilgili diğer kanunlara göre yapılan ayni/nakdi bağışların ve yardımların

tamamı indirilebilecektir.Mesken kira geliri istisnası 2017!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com