Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021?

Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021?Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştu. Peki 2021 yılı için kira geliri beyannamesi istisna tutarı ne kadar? Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021? İşte tüm merak edilenler.


Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021?
Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya vermesinden elde edilen gelir için vergi ödenmesi gerekiyor. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. 2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinde istisna tutarı 7.000 TL oldu.

Bu tutarı aşmayan konut kira gelirlerinin beyan edilmesi şartı aranmıyor. Kira gelirinin bu tutarı aşması durumunda ise bu kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Buna göre gayrimenkulünü kiraya verenin;
- Bilgisine girmiş olması kaydıyla, bu kişi adına, bankaya, kamu müessesine, icra dairesine, notere veya portaya para yatırılması,
- Kira alacağının, kriacının talebi doğrultusunda başka bir kişiye devredilmesi veya kiracıya olan borçla takas edilmesi hallerinde, kira geliri tahsil ediliyor.

Mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden 2021 takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 7.000 TL'si gelir vergisi olarak alınıyor. İstisna tutarından daha düşük olanlar, bu gelirleri için beyanname vermek zorunda değil.

Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021?

Kira geliri beyannamesi istisna tutarı 2021

Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya vermesinden elde edilen gelir için vergi veriliyordu. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. 2021 yılı kira geliri beyannamesinde istisna tutarı 2021 yılı için 7 bin TL oldu.

Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021?

Yılda iki eşit taksit şeklinde verilen kira gelir vergisinde ilk taksit ödemeleri Mart ayı ve Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak. Kira gelir vergisi için öncelikle 31 Mayıs akşamına kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi beyannamesi vergi dairesine giderek ya da hazır beyan sistemi ile online bir şekilde verilebiliyor. Ödemeler de vergi dairesi şubelerinden yada internet şubesinden online olarak gerçekleşebiliyor.

Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021?

Kira geliri beyannamesinden kimler istisna?

Belirlenen değeri aşmayan konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi durumunda ise bu kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Buna göre gayrimenkulünü kiraya verenin;
- Bilgisine girmiş olması kaydıyla, bu kişi adına, bankaya, kamu müessesine, icra dairesine, notere veya portaya para yatırılması,
- Kira alacağının, kriacının talebi doğrultusunda başka bir kişiye devredilmesi veya kiracıya olan borçla takas edilmesi hallerinde, kira geliri alınıyor.

Kira gelirinde vergi istisnası 2021

Bazı gelirler için beyan sınırları
2021 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2022 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2020 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.600 lira idi.

Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek 2021?

Gelirin elde
edildiği yıl    Yıllık tutar

2006            2.200 TL

2007             2.300 TL

2008             2.400 TL

2009             2.600 TL

2010             2.600 TL

2011             2.800 TL

2012             3.000 TL

2013             3.200 TL

2014             3.300 TL

2015             3.600 TL

2016             3.800 TL

2017             3.900 TL

2018             4.400 TL            

2019             5.400 TL

2020             6.600 TL

2021             7.000 TL

Konut kira geliri vergi istisnası 2021!

Kira gelirinde vergi istisnası 2021!