2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?

2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Peki kira geliri olanlar bu yıl ne kadar ödeyecek? 2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir? İşte tüm merak edilenler...


2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?
2020 yılı boyunca ise konutunu kiraya vererek gelir elde edenler 2021 yılında vergi mükellefi oluyor.  Gayrimenkulünü geçtiğimiz yıl kiraya verenler bu yıl belirtilen oranlarda vergi ödemek zorunda.

Buna göre, 2021 yılında toplamda 7 bin TL'nin üstünde kira geliri elde edenler 2021'de kira gelir vergisi ödeyecek, bu bedelin altında gelir elde edenler ise vergi ödemelerinden muaf tutulacak. 

2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?

Kira geliri beyannamesi istisnası 2021

Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya vermesinden elde edilen gelir için vergi veriliyordu. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. 2021 yılı kira geliri beyannamesinde istisna tutarı 2021 yılı için 7 bin TL olarak belirlendi. 

2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?

Kira geliri beyannamesinde kimler istisna?

Belirlenen değeri aşmayan konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi durumunda ise bu kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Buna göre gayrimenkulünü kiraya verenin;
- Bilgisine girmiş olması kaydıyla, bu kişi adına, bankaya, kamu müessesine, icra dairesine, notere veya portaya para yatırılması,
- Kira alacağının, kriacının talebi doğrultusunda başka bir kişiye devredilmesi veya kiracıya olan borçla takas edilmesi hallerinde, kira geliri alınıyor.

2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?

2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?

Yılda iki eşit taksit halinde verilen kira gelir vergisinde ilk taksit ödemeleri Mart ayı ve Mayıs ayı içerisinde, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak. Kira gelir vergisi için öncelikle 31 Mayıs akşamına kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi beyannamesi vergi dairesine giderek ya da hazır beyan sistemi ile online bir şekilde verilebiliyor. Ödemeler de yine vergi dairesi şubesinden veya internet şubesinden online olarak yapılabiliyor.

2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?

Kira gelirinde vergi istisnası 2021

Bazı gelirler için beyan sınırları
2021 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2022 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2020 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.600 lira idi.

2021 kira geliri beyannamesi ne zaman verilir?

İş yeri kira geliri beyannamesi 2021

Binaların iş yeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2021 yılı için 53.000 TL'yi (G.V. 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecek. (G.V. Kanununun 86/c maddesi) 53.000 TL'lik haddin hesabında tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacak. Brüt yıllık işyeri (stopajlı) kira gelirinin 53.000 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecek.

Kira gelirinde 2021 tarifesi!

Konut kira geliri vergi istisnası 2021!