Kira gelirinde 2021 tarifesi!

Kira gelirinde 2021 tarifesi!Evini veya iş yerini kiraya veren milyonlarca vatandaş geçtiğimiz yıla ilişkin gelirleri için beyanname verecek. 2021 gelirleri için istisna tutarı 7 bin lira oldu. İşte kira gelirinde 2021 tarifesi...


Kasım başında açıklanan verilere göre ekimden ekime 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı (Yurt içi üretici fiyat endeksi: Yİ-ÜFE) yüzde 9.11 olarak açıklandı.

İlgili yasalarda, hangi tutarların yeniden değerleme oranında artırılacağı ve sıfırlama yöntemleri belirlendi. Kira geliri beyannamesi yüzde 9.11 üzerinden değerlendirilecek.

Kira gelirinde 2021 tarifesi!

Kira gelirinde 2021 tarifesi

2020 yılında elde edilen gelirler için 6 bin 600 lira olarak uygulanıyordu. 2020 yılında bu tutarın altında konut kirası alanlar beyanname vermiyordu. Bu tutar 2021 yılında 7.000 liraya çıkartıldı. 

2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden istisna. Kira geliri beyannamesi 2021 için açıklanan tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden muaf tutuluyor.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Kira gelirinde 2021 tarifesi!

Kira geliri beyannemesi nereden verilecek?

• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden;
- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile,
• Anlaşmalı bankaların;
- Şubelerinden,
- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı,
Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
• PTT işyerlerinden,
• Tüm vergi dairelerinden, ödeyebileceklerdir.

Kira gelirinde 2021 tarifesi!

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi.

2021 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 19.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2020 yılında elde edilen kazançlar için 18.000 lira idi.

Kira gelirinde 2021 tarifesi!

Kira gelirinde vergi istisnası 2021

Bazı gelirler için beyan sınırları
2021 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2022 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2020 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.600 lira idi.

Kira gelirinde 2020 tarifesi!

Kira geliri beyannamesi 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com