İş yeri kira gelir vergisi muafiyeti 2021!

İş yeri kira gelir vergisi muafiyeti 2021!Kira gelir vergisi ödemeleri için her sene istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın üstündekiler vergi mükellefi oluyor. Peki kimler işyeri kira gelir vergisi ödeyecek? İşte İş yeri kira gelir vergisi muafiyeti 2021... 


1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde edenler bu sene vergiye tabi oluyor. Kira gelir vergisi, senede iki eşit taksit halinde ödenebiliyor.

İş yeri kira gelir vergisi muafiyeti 2021!

Kimler işyeri kira gelir vergisi ödeyecek? 

Kira gelir vergisi ödemeleri için her sene istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın altında kalan kira gelirleri için beyanname verilmiyor ve vergi ödemesi yapılmıyor. 

2020'de elde edilen iş yeri kiraları için istisna sınırı 53 bin TL olarak belirlendi. Bu sınırın üstündeki kira gelirleri vergilendiriliyor.

Gayrimenkul kiraları için ödenen kira gelir vergisi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Daha sonra vergi ödemesi yapılıyor. 

İş yeri kira gelir vergisi muafiyeti 2021!

İş yeri kira gelirimi beyannamesi 2021

1- Kira gelir vergisi beyannameleri bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine verilebiliyor.

2- Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret ise, vergi dairesinden alınacak kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi E-Beyanname uygulaması ile elektronik ortamda doğrudan gönderilebileceği gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderilebiliyor.

3- Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebiliyor.

İş yeri kira gelir vergisi muafiyeti 2021!

İş yeri kira gelir vergisi muafiyeti 2021

İşyeri kira gelirine istisna uygulanmayacak. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 7000 TL'lik istisnadan yararlanamayacak. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak.

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?

Kimler iş yeri kira gelir vergisi ödeyecek?