İş yeri tapu harcı 2021!

İş yeri tapu harcı 2021!

Taşınmaz mal alım satım işlemlerinde tapu devri için harç ödemesi yapılıyor. Peki, iş yeri devirlerinde ne kadar tapu harcı ödenir? İşte iş yeri tapu harcı 2021...


Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu devri için harç ödeniyor. Bu harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az oluyor, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplama yapılıyor. 

İş yeri tapu harcı 2021!

Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edildi. 86 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. İş yeri tapu harcı 2021 hesaplama örneği şu şekilde:

İş yeri tapu harcı 2021!

İş yeri tapu harcı hesaplama örneği 2021

İş yeri değeri: 500 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20 
Tapu harcı bedeli: 10 bin TL
Toplam ödenecek harç: 20 bin TL

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 86!

İş yeri tapu harcı 2020!