Işıklar Çivi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Işıklar Çivi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Işıklar Çivi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tayfun Işık tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 16 Aralık'ta Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi, Hürmet Sokak'ta kuruldu.


Işıklar Çivi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tayfun Işık tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 16 Aralık'ta kuruldu. 


Işıklar Çivi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) İnşaat malzemeleri ile ilgili metal, demir, kum, çakıl, çimento, boya, kapı, çerçeve, dekorasyon bağlantı ürünleri, metalden çivi, plastikten çivi, manto lama, ürünleri çatı ve dış cephe izolasyon ürünleri alımı, satımı, imalatını ithalat ve ihracatını dağıtım pazarlamasını yapmak. 2) Hertürlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak ve satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunların üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt montaj işleri yapmak müstakil iş hanları, fabrikalar, turistik tesisleri, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  3) Metal ve demirden, plastik hammadden her türlü çivi çeşitleri çatı malzemeleri mantolama, bağlantı elemanları, çatı kaplama ürünleri, imalatını buna bağlı olarak hammaddelerinin ithalatını ve ihracatını, toptan dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 4) Yapı malzemeleri ile ilgili cıvata, somun, vida, bağlantı ürünleri, makinelerde kullanılan bağlantı ürünlerini, bu ürünleri imalatın da kullanılan makinelerinin ithalatını, ihracatını ve alımını, satımını yapmak. 5) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7) Her türlü demir, plastik, cam ve hurdalarının alım - satımı. 8) Hazır kart, kontür toptan ve perakende alım ve satımı elektrikli ve elektronik her türlü iletişim araç ve gereçleri ile her marka ve model mobil telefon alım ve satımı. 9) Şirket amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyeteler sırasında, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı düşmemek şartı ile her türlü hukuki işlemler yapabilir, sözleşmeleri imzalayabilir, menkul ve gayrimenkul mallarla, hakları satın alabilir imal ve inşa ettirebilir, kiralayabilir, gerektiğinde kiraya verebilir, satabilir, devir, temlik edebilir, ipotek ve rehin tesis ve kabul edebilir, ipotekleri fek edebilir, borçlu ve alacaklı durumuna girebilir, tahvil çıkarabilir, menkul kıymetler satın alabilir ve satabilir, bu amaçlarla her türlü ayni ve şahsi teminat verebilir ve alabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Işıklar Çivi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi, Hürmet Sokak, 25/A.