Çukurova Balkon

Akmert Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akmert Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Akmert Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akmert Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aysun Sandal Sadegül tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de Okmeydanı, Perpa Ticaret Merkezi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Akmert Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aysun Sandal Sadegül tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de kuruldu. 


Akmert Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A -Her türlü elektrik ve otomasyon ile ilgili plan , proje hazırlamak , hazırlatmak ve bunun ile ilgili yurt içi ve yurt dışından yardım almak bu işlerle ilgili mühendislik hizmetleri vermek.       Şirket her türlü konaklama, barınma ve konut inşaatları yapar, yapmak için ihalelere girer,  ve her türlü inşaat malzemesinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar.          B - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, kiralamak.   C - Her türlü elektrik malzemesi ve mamulleri ile otomasyon ve  aydınlatma malzeme ve mamullerinin ile her türlü kablo alımı satımı imalat , ithalat ve ihracatını , bunlarla ilgili sair malzeme eklenti alet ve edevatın alımı satımı imalatı ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü inşaat Malzemeleri alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü inşaatın elektrik tesisatlarını yapmak yaptırmak ve bunlarla ilgili taahhütlere girmek.     Ç - Her türlü Fabrika , elektrik ve güvenlik sistemlerinin otomasyonunu yapmak ve bunlarla ilgili  malzemelerin ve mamullerin alımı , satımı , imalatı , ithalat ve ihracatını yapmak.    D - Her türlü elektrikli ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapma ve bunları yurt içi ve yurtdışı satışlarını gerçekleştirmek.   E - Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.   F - Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.   G - Her türlü elektrik malzemeleri ile bilimum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurt dışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.   H - Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.   I - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.   J - Konusu ile ilgili mağazalar dükkanlar açmak acentelik bayilik mümessillik distribütörlük yapmak.   K - Şirket yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki işlere girebilir;    1 ) Resmi ve gayri resmi devlet daireleri ile özel ve tüzel kişilerle askeriye katma bütçeli devlet daireleri ile döner sermayeli dairelerce açılan konusu ile ilgili ihalelere katılmak ve taahhütlere girişmek ve başkasına devretmek. Konaklama, ve ikamet amacı olan veya olmayan hertürlü gayrimenkul inşaatını yapmak yaptırmak ve her türlü inşaat malzemesinin alım satımı ithalat ihracat ve imalatını yapar.    2 ) Gerekli her türlü ilk madde ve malzemelerini yarı mamül ve mamul maddelerini, makine ve tesisat ithal edebilir. Bunların üretimi ile ilgili tesisleri kurabilir kurulmuş tesisleri satın alır satabilir ve kiralar    3 ) Şirket kanunen gerekli izinleri alarak yabancı ülkelerde ve yurtiçinde iş yeri ve bürolar açabilir yerli ve yabancı finansman kaynakları kullanabilir. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişilerle çalışabilir.Şirketin faaliyet konularına giren hakiki şahıslara şirket teşkil ederek ortak bulunabilir.    4 ) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını  ve alacaklarını temin etmek için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak ve gerektiğinde vermek.    5 )Şirketin konusunun gerektirdiği emtiaların ticareti için yerli ve yabancı firmalarla anlaşarak her türlü bayilik mümessillik distribütörlük acentelik sözleşmeleri akdedebilir ve bu hizmetleri gerçekleştirebilirler. Maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü emtiayı yerli mevzuat dahilinde ithal edebilir ithalat ve ihracata ilişkin bilcümle hususları gerçekleştirebilir.    6 ) Şirketin işleri ile ilgili olan taşıtları iktisap etmek her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve motorlu kara nakil vasıtaları almak. Bunları devir etmek bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakkı ile tasarruflarda bulunabilir ve bunları yurtiçi ve yurtdışında kiraya verebilir.    7 ) Şirket amacı ile ilgili olarak lisans bröve teknik yardım işletme imtiyaz patent haklarını almak ve teknik bilgileri anlaşmalarını akdetmek.  8 )  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya veriri bunlar üzerinde ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir.  Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.  Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Akmert Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Okmeydanı, Perpa Ticaret Merkezi, A Blok Kat:5 No:72.