17 / 08 / 2022

İskan talep dilekçesi örneği!

İskan talep dilekçesi örneği!

Bir yapının belirli kriterlere uygunluğuna göre belediye tarafından verilen onaya iskan deniyor. İskan için yapı sahibinin bir dilekçe ile belediyeye başvuru yapması gerekiyor. İşte, iskan talep dilekçesi örneği!İskan talep dilekçesi örneği!

Bir yapının belirli kriterlere uygunluğuna göre belediye tarafından verilen onaya iskan deniyor. Binanın iskan ruhsatının alınması için yangın merpenlerinin ve sığınağın uygunluğu, yapının depreme karşı dayanıklılığı, yangın söndürme tüplerinin yeterli derecede yerleştirilmesi gibi kriterlerin gerekli yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. 


Bir binanın kat mülkiyeti tapusu alabilmesi için mutlaka iskan ruhsatının bulunması gerekiyor. Yapıyı meydana getirmekle yükümlü müteahhit iskan ruhsatı alınması işlemlerini gerçekleştiriyor. Mülk sahipleri de iskan ruhsatı olan yapıda sahip oldukları katların mülkiyetini yani kat mülkiyeti tapusunu alıyor. İskan konusu “Genel İskan” ve “Ferdi İskan” olarak ikiye ayrılıyor.


Genel iskanda müteahhit yapının iskanını alabilmek için belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuru inşaat sahibi tarafından bir dilekçe ile yapılabiliyor. İşte, iskan dilekçe örneği;


………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…………………………/İSTANBUL


 

………………………… Mahallesi ……………….. Pafta ……………….. Ada ……………….. Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim.


Mal Sahibi

                                                             İsim-Tarih-İmza                  

                                                             Mesul Mimar veya Mühendis 

                                                             Adı ve Adresi, Sicil Nosu


İmza


 

Yapı Den.Şirketinin 

İsim-Tarih-İmzaİNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

………………………… Mahallesi ………………………… Cad ………………………… Sokağı ……….Kapı NoMAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ:

………………………… Mahallesi

………………………… Cad.

………………………… Sokağı

………………………… Apt

………………………… Kapı No

………………………… Posta Kodu

………………………… İlçesi

………………………… Şehir
İskan ruhsatını almayan müteahhide karşı ne yapılabilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com