Lojman talep dilekçesi örneği 2015!

Lojman talep dilekçesi örneği 2015! Lojman talep dilekçesi örneği 2015!

Devlete bağlı bir kurumda çalışan bir kimsenin devletin kamu lojman konutlarında oturabilmesi için öncelikle bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2015...Lojman talep dilekçesi örneği 2015!

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususlar, Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer alıyor.


Devlete bağlı bir kurumda çalışan bir kimsenin devletin kamu lojman konutlarında oturabilmesi için öncelikle bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor.


Örneğin, Halk Sağlığı Müdürlüğünde bilfiil olarak çalışan bir devlet personelinin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı lojman konutları için yazacağı lojman başvuru dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


Lojman talep dilekçesi örneği..


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                   

İSTANBUL


.......................................... Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi/AÇS-AP/Verem Savaş Dispanseri/İl Halk Sağlığı Laboratuvarı vb. ........................ kadrosunda ........................ olarak  bilfiil çalışmaktayım.


İl Sağlık Müdürlüğünün ........................... İlçesinde ................................ Merkezinde bulunan .................... nolu ............................... Hizmet sınıfı tahsisli lojmanına başvuruda bulunmak istiyorum. Lojman başvurusu için gerekli evraklarım ilişikte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederim.


                                  

.../.../2015                               

Ad Soyad:                                        

T.C. No:                                        

Sicil No:                        

İmza:


Ekler:

1-Lojman talep dilekçesi,

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),

3-Mal Bildirim Beyan Formu ( İmzalı ),

4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya vukuatlı nüfüs cüzdanı örneği (ilgili kurumdan onaylı),

6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Onaylı)Yeni yılda lojman kiraları zamlandı mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com