19 / 08 / 2022

Müteahhitlik dilekçesi örneği 2015!

Müteahhitlik dilekçesi örneği 2015!

Müteahhitlik yetki belgesi, bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunularak alınıyor. Peki, müteahhitlik yetki belgesi dilekçesi nasıl yazılır? İşte müteahhitlik dilekçesi örneği 2015..Müteahhitlik dilekçesi örneği 2015!

Her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması gerekiyor.


Müteahhitlik yetki belgesi, bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunularak alınıyor. Müteahhitlik dilekçesi nasıl yazılır? 


Müteahhitlik dilekçesi örneği 2015...


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL


Konu: Yapı Müteahhitliği Yetki

Belge Numarası Talebi


……………/……………/20………Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri ve ekli belgeler uyarınca adıma Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası verilmesini ve gereğini arz ederim.Adres:

…………………………………………………………

……………………………………………………………


Telefon:   …………/………………………

TC Kimlik/ Vergi Kimlik  Numarası :

………………………………………………………Ekler:

1- Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi Numarası Başvuru formu  

2- Meslek Odası Kayıt Belgesi Aslı (Müraacat yılı içinde alınmış) 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,Yukarıda belirtilen dilekçe örneği hem, gerçek kişiler için hem de tüzel kişiler için geçerli sayılıyor. Ancak dilekçede ek kısmında belirtilen diğer belgelerde değişiklik söz konusu.


Tüzel kişilerin müteahhitlik yetki belgesi başvurusunda dilekçe ile teslim edilmesi gereken ek belgeler:

Ekler:

1- Meslek Odası Kayıt Belgesi Aslı   

2- Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı veya tasdikli sureti  

3- Şirket türüne göre (şirket ortaklarının, şirket müdürlerinin, Genel Müdürlerin, Yönetim Kurulu Üyelerinin vb)  kimlik bilgileri için Nüfus Cüzdanı Fotokopileri ve ( Vergi No, Vergi Dairesi, Adres, Tel,Fax,Email vb bilgileri )

4- Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi Numarası Başvuru formu 


Müteahhit olmak için hangi bölüm okunur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com