04 / 10 / 2023

İskansız evde oturmanın cezası var mı?

İskansız evde oturmanın cezası var mı?

Yapının ruhsatlı projesine veya bölgenin imar planına uygun olarak inşa edilmemesi ya da belirtilen süre içerisinde inşaatının tamamlanmaması halinde, yapıya iskan verilmiyor. Peki, iskansız evde oturmanın cezası var mı?İskansız evde oturmanın cezası var mı?

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce anayapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgeye iskan deniyor.


İskan belgesi Belediyelerin imar birimleri tarafından düzenleniyor. Eğer yapı projesine ve imar planlarına uygun olarak yapılmadıysa verilmiyor. Aynı zamanda yapının ssk gibi borçlarının bulunması halinde de yine iskan belgesi düzenlenmiyor. 


Yapının iskan belgesi alabilmesi için; ruhsatlı olarak inşa edilen yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması, yapı ruhsatı alındığı tarihinden 2 sene içinde inşaatına başlanmış olması ve  inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde bitmiş olması gerekiyor. İskan belgesi alabilmek için bazı belgeler gerekli oluyor.


İskan belgesi için gerekli belgeler..

- İskan İzni istemi içeren dilekçe,

- Tapu kaydı bilgileri,

- Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi, 

- Dış Kanal Belgesi (İZSU), 

- Telekom Olur Yazısı,

- Proje Müellifleri Raporu, 

- Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu, 

- Cephe fotoğrafları – 13 18 cm,

-  Emlak  /Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

- SSK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi, 

- Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda) 

- Yangın Tesisat Raporu (Dosyada İtfaiye Daire - Başkanlığı'ndan onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa) 


Bina asansörlü ise;


- TSE Belgeleri,

- Garanti Belgesi,

- Mühendislerin SMM Belgeleri,

- Muayene Raporu – 4 adet

- Muayene fişi,

- Uygulama projeleri.Ancak, proje belirlenen süre içerisinde bitmemiş ve yapının ruhsatlı projesine veya bölgenin imar planına uygun olarak inşa edilmemesi halinde, yapıya iskan verilmiyor. Peki, iskansız evde oturmanın cezası var mı?


İskan ruhsatı olmayan yapılarda İSKİ suyu şebeke tarifesinden değil şantiye tarifesinden sağlıyor bu da daha yüklü fatura anlamına geliyor. Su gibi, elektrik faturası da iskan alınmamışsa yüksek geliyor. İskansız ev tapu masrafı!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com 

Geri Dön