İSKİ ve Samandra Belediyesi restleşti Sinpaş'a dava açıldı

İSKİ ve Samandra Belediyesi restleşti Sinpaş'a dava açıldı

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, İSKİ tarafından açılan Lagün Projesinin yapı ruhsatı iptali dava konusunun, 'İSKİ ile belediyenin prosedür restleşmesi' olduğunu duyurdu.Sinpaş'dan Borsaya gönderilen yazıda, İSKİ tarafından, Samandıra Belediyesi aleyhine, imar planı yapılırken İSKİ'nin görüşünün alınmamış olması gerekçesiyle, diğer bazı projelerin yanı sıra şirketin yaptığı Lagün Projesine ilişkin yapı ruhsatlarının iptali için de İstanbul 9. İdare Mahkemesinde davalar açıldığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İSKİ'nin açtıgı söz konusu davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, Samandıra Belediyesince karara süresinde itiraz edilmiştir ancak henüz bölge idare mahkemesince bir karar verilmemiştir.

Şirketimiz, İSKİ'nin projelerimize onay veriş olması idari dava açma sürelerinin geçmiş olması, inşaatın geldiği seviye sebebiyle şirketimiz lehine müktesep (kazanılmış) hak oluşması ve dava konusu taşınmazın imar durumunun aynen korunarak büyükşehir belediyesince yeni imar planı hazırlanmış olması sebepleriyle davanın reddi gerektiğinden bahisle, davalı Samandıra Belediyesi yanında davaya müdahil olacaktır.

Dava konusu, İSKİ ile belediyenin prosedür restleşmesidir. Nitekim büyüksehir belediyesi dava konusu imar planının yoğunluklarını da aşan yeni imar planını tanzim etmiş, belediye meclisinin 40. sırada gündemine alınmış, görüşülmektedir. Bahse konu yeni planda şirketimizin sahibi olduğu dava konusu taşınmazların imar durumu aynen korunmuştur. Bu plan izin alınması gereken kurumlardan İSKİ dahil olumlu görüş almıştır. Bu planın onaylanması halinde bahsi geçen dava konusuz ve sebepsiz kalacaktır. Bu çerçevede bahsi geçen davanın projenin seyrinde bir gecikmeye neden olmayacağı düşünülmektedir."