05 / 07 / 2022

İsmail Gültekin: Yalova'da öncelik imar planları!

İsmail Gültekin: Yalova'da öncelik imar planları!

Mimarlar Odası Yalova Temsilciliği Başkanı İsmail Gültekin,"Bu günlerde Yalova'da yapılacak olan imar planların bir önceliği vardır" dedi.Mimarlar Odası Yalova Temsilciliği Başkanı İsmail Hakkı Gültekin, Yalova için gündemde olan ilk öncelik yapılacak olan 1/50000'lik plan olduğunu, bu konuda yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. 


"Yapılacak her ölçekte plan revizyonu çalışmasında, kamu yararı ve katılım ilkesi gözetilerek öncelikli kentin mekânsal ve işlevsel ihtiyaçları ve kentsel donatı analizlerinin yapılması gerekçelerin oluşturulması zorunludur" şeklinde konuşan Gültekin, şöyle devam etti: "Yapıların farklı kullanımlarına dair konuların ortak akılla, halkın, sivil toplum kuruluşların ve yerel yönetimlerin meslek odalarının katılımıyla karar verilir.Bilime tekniğe ve şehircilik ilkelerine uygun nitelikli planlama son derece yüksek olan kentleşme hızı güvenli ve sağlıklı kentleşme için toplumsal duyarlılık en önemli güvence haline gelir. Bu sistemde halkın bütününü kapsayan kararlar alımı.Yalova için gündemde olan ilk öncelik yapılacak olan 1/50000'lik plandır. Bu konuda yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerekmektedir." 


'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVU VERMEDİ'.. 


"Mimarlar Odası olarak 1/50000'lik planlarla ilgili görüşme için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden randevu talebimize karşılık verilmedi" diyen Başkan Gültekin, şunları dile getirdi: "Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinin kişisel gelişimine katkı sağlamak adına yıl boyunca seminerler gerçekleştirdiği için herhalde boş vakit bulamamaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illeri kapsayan internet sayfaları takip etme oranları araştırmasının sonuçlarına göre Yalova İl Müdürlüğü'nün internet sitesi görüntülenme oranında yine Türkiye birincisi olduğunu basından öğreniyoruz.Kurum olarak Yalova'nın planlanmasında yer aldıkları takdirde planlamada başarılı olunacağına inanıyoruz." 


'BELEDİYE MECLİSİ'NİN PLAN NOTU KARARI, 1/25000'LİK PLAN NOTLARINA AYKIRIDIR'.. 


Hakkı Gültekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman görevde olduğu müddetçe Yalova merkezde 4 kat sınırlamasına uyacağını beyan eünektedir. Belediye Meclisi ise plan notu kararıyla turizm tesisleri başlığı altında otellere 20 metre yükseklik vermektedir. Her halde otellerde Yalovalılarm kalmayacağı düşüncesiyle bu karar alınmıştır. Alınan bu karar 1/25000'lik plan notlarına aykırıdır.Bu aykırılık Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yazılan plan inceleme raporunda açıkça belirtilmiştir. Plan inceleme raporu Belediye Meclis i'ne gelecektir. İmar komisyonu, plan inceleme raporunu şeffaflık ilkesine uyarak tüm meclis üyelerine dağıtmalıdır. Belediye Meclis üyelerinin ileride karşılaşacakları sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmalarında fayda vardır. İnceleme raporu Belediye Meclisi'nce reddedildiği zaman plan uygulama aşamasına geçerek bu yerlere ruhsat verilmeye başlanacaktır. Bu tür kararlar 1/50.000'lik planlamayı da etkilemektedir. Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman, il belediye başkanıdır. Valimiz Sayın Tuba Yılmaz kentin en büyük mülki amiridir. 1/50.000'lik plan için tüm belediyeleri bir şemsiye altında toplamaları gerekmektedir. Valimiz Saym Tuba Yılmaz'dan 1/50.000'lik planlar ve hoş geldiniz ziyareti için randevu istediğimizde olağanüstü hal nedeniyle yoğunluk olduğundan talebimiz ret edilmiştir." 


'1/50000'LİK PLAN YALOVA'NIN SON ŞANSIDIR'.. 


Vali Yılmaz ve Başkan Salman'dan 1/50000'lik planları önemsemesini isteyen Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bilim dallarını bünyesinde barındıran TMMOB'de bunca meslek üyesi, bunca bilim insanı yıllardır kamu yararı gözeterek, gönüllülük esasıyla emek vererek, hepimiz daha güvenilir, daha sağlam herkesin canım koruyabileceği yapılar, bu yapılardan oluşan yaşanabilir kentler ve nitelikli yaşam çevreleri oluşturmak için, hep bir arada yıllardır mücadele vermekte ama her seferinde 'her şeye muhalefet etmekle' suçlanmaktadır.. Bu suçlamaların giderek cezaya dönüştüğü, meslek odalarının etkisizleştirildiği, hatta yok edilmesi için gereken tüm yasal düzenlemelerin bir biri ardına yapıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bizler Yalova Mimarlar Odası olarak bilimden uzak, plansız, sadece yapmak, satmak ve kazanmak uğruna inşaatlar yapılmasına, plan tadilatlarına hayır diyoruz. Halkın bütününün yaşam hakkı değerlendirerek çözüm üretilmesini istiyoruz. 


Yalova için yeni bir kapı açılarak Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman ve Valimiz Saym Tuba Yılmaz'ın 1/50000'lik planları önemsemesini, Mimarlar Odası olarak her türlü yardımı yapacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz." Haberci Yalova