04 / 10 / 2022

İsmet İnönü'nün evi için imar değişikliği!

İsmet İnönü'nün evi için imar değişikliği!

İsmet Paşa'nın Maçka'daki evi, dönemin ünlü mimarı Rüknettin Güney tarafından 1940'ta inşa edildi.Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, Maçka'daki evi için torunları Hayri ve Eren İnönü'nün "eski eser notu kaldırılsın istemi"nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesiyle bağımsız 2 katlı ev yerine, çevresindeki emsalleri gibi 4 katlı bir bina yapılması önünde engel kalmadı. İmar planı değişiklik istemi, İBB Planlama Müdürlüğü'nün yazısıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na geçen temmuzda geldi. Komisyonda, "Mevcut yapının tescillenip tescillenmeyeceği konusunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu görüşü alınması uygundur" denilerek rapor çıktı. Rapor, Belediye Meclisi'nde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Teklifin kabul edilmesiyle İnönüler'e 4 katlı bina yapabilme yolu açılmış oldu. İsmet Paşa'nın Maçka'daki evi, Beyoğlu Evlendirme Dairesi, Şişli Kent Sineması ve The Marmara Oteli'nin de tasarımcısı olan dönemin ünlü mimarı Rüknettin Güney tarafından 1940'ta inşa edildi. Evi İsmet İnönü yaptırdı, ancak hiç oturmadı. Oğlu Ömer İnönü, Engin Hanım'la evlenip 1952'de binaya taşındı. Çift, 2004'te 2 ay arayla yaşamlarını yitirene dek bu evi kullandı. Bina, 2004'ten bu yana boş duruyor.
Cumhuriyet
Geri Dön