Isparta Sütçüler'de evlerinden taşınmak zorunda kalanların mağduriyetleri mecliste!

Isparta Sütçüler'de evlerinden taşınmak zorunda kalanların mağduriyetleri mecliste!Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Mandallar Mevkiinde bulunan mermer ocaklarının denetimi ve evlerinden taşınmak zorunda kalanların mağduriyetlerinin giderilmesi meclis gündemine taşındı. CHP'li Özer, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Mandallar Mevkiinde bulunan mermer ocaklarının denetimine ve evlerinden taşınmak zorunda kalanların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin soru önergesi verdi. Özer, sorusunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Özer, ''Aşağıdaki sorularımın T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim'' diye konuştu. 

Özer, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum tarafından 7/70884 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine verilen yanıtta Isparta ili Sütçüler ilçesi Yeşilyurt/Mandallar Mevkiinde mermer ocağı pasa/moloz dökümü neticesinde heyelan tehlikesi yaşanan ve bu sebeple evlerinden çıkmaları istenen vatandaşların mağduriyetine ilişkin Bakanlığınızın sorumluluğu bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca yöre sakinlerinin neden evlerini terk etmelerinin istendiği şu ifadelerle açıklanmıştır: "Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Yeşilyurt Köyü Mevkiinde, 64018 ruhsat nolu sahada faaliyet gösteren Karmersan Mermer İnş. Malz. Nak. Tic. ve San. AŞ. tarafından kullanılan pasa döküm sahasından kopan kaya parçalarının ve paşaların faaliyet alanının yakınında bulunan seraların bulunduğu alana düştüğünün belirtildiği 27.03.2019 tarih ve 1900783780 sayılı CİMER şikayetine istinaden, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince mermer ocağı ve çevresinde 15.11.2019 tarihinde incelemelerde bulunulmuş olup, ocak sahasındaki pasa döküm alanıyla ilgili olarak, bu alana dökülecek pasanın/molozların yuvarlanarak yerleşim alanları için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmeyecek şekilde, gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bildirilmiştir. Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü E.54795 sayılı yazısında şikayetlere konu kaya düşmesi olayının bu haliyle yerleşim alanında bulunan konutları tehdit etmediği, 7269 sayılı Afet Kanunu ve Afetlerin Genel Hayata Etkinliğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak bir işlem bulunmadığı, konunun 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Isparta İl Özel İdaresi ise incelemeleri sonucunda, Karmersan firmasına arazinin zemini ve pasa alanı ile ilgili hazırlatılan Bilimsel Teknik Rapor'a göre zeminde kayma olduğunun tespit edildiği, raporda belirtilen alınması gereken önlemler çerçevesinde, “Heyelan Bölgesi Önleme Çalışmaları” projesi için Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapıldığını ifade etmiştir. İlgili müdürlük de projeye ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı görüşü vermiş, pasa yuvarlanmaları ve pasa alanındaki kaymalarla ilgili olarak söz konusu projenin iş ve işlemlerini Isparta İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğünü belirtmiştir. CİMER'e yapılan başvurunun üzerinden yaklaşık 10 ay geçtikten sonra, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Isparta İl Özel İdaresi, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yerinde yapılan incelemeler yapmıştır. Bunun neticesinde daha önce jeolojik açıdan heyelan alanı olduğu bilinen yerleşim alanında, mermer işletmesinin faaliyetlerine bağlı olarak kaymanın hızlandığı tespit edilmiştir. Bu durumun yerleşim alanında can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılabilmesi için de Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından evlerin tahliyesine ilişkin gerekli iş ve işlemler başlatılmıştır.''

Isparta Sütçüler

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in soruları:
1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünüz, şikayetlere rağmen, mermer ocaklarının hafriyat dökümlerini neden zamanında denetlememiştir? 
2. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünüz ilk denetlemesinde kendilerini ilgilendiren bir  durum ve yapılacak bir işlem bulunmadığını belirtmiştir. Birkaç ay sonra diğer kurumların da bulunduğu ikinci denetleme neticesinde, daha önce jeolojik açıdan heyelan olduğu bilinen yerleşim alanında mermer işletmesinin faaliyetlerine bağlı olarak kaymanın hızlandığı tespit edilmiştir. Bu iki denetleme sonucu neden birbirinden farklıdır? 
3. Birkaç ay arayla farklı sonuçlara varan Isparta AFAD'ın bu kararsızlığı insanları  evlerinden edecek sonuca vardığına göre, Bakanlığınız bünyesinde görev yapanların sorumluluklarını yerine getirmemeleri hakkındaki açıklamanız nedir? 
4. Köy sakinlerinin ata topraklarını, evlerini terk etmek zorunda bırakılmalarına sebep  olan kişiler hakkında, bu sorumsuzlukları nedeniyle bir işlem başlatılmış mıdır? Eğer bir işlem başlatılmadıysa bunun nedeni nedir? 
5. Evlerini terk etmesi istenen köy sakinlerine nasıl bir çözüm sunulmuştur? 
6. Evlerini terk etmesi istenen insanların ekonomik kaybı karşılanacak mıdır, nasıl karşılanacaktır? Karşılanmayacaksa bunun nedeni nedir? 
7. Evlerini terk etmek zorunda bırakılan köy sakinlerine yeni ev olarak konteynır mı adres gösterilmiştir? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com