İşsizlik sorunu çözülünce inşaat ivme kazanacak

İşsizlik sorunu çözülünce inşaat ivme kazanacak

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili,işsizlik sorunu'nun hafifletilmesinin, öncelikle inşaat sektörüne yeniden ivme kazandıracak politikaların hayata geçirilmesine bağlı olduğunu kaydetti.Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu tarafından düzenlenen "İnşaat
Sektörü, Ekonomi ve AB İlişkileri" konulu toplantıda İğnebekçili, ekonomik
büyümedeki yavaşlamanın inşaat sektörüne de yansıdığını ve 2008 yılının ilk
çeyreğinde yüzde 3,1 oranında büyürken, ikinci çeyrekte bu oranın yüzde 1,9 seviyesinde kaldığını belirtti.

Federasyonu oluşturan alt sektörlerin 2008 yılı ilk altı ayı ile geçen
yılın ilk altı aylık durumları karşılaştırıldığında, hazır beton sektörünün yüzde
35, agrega sektörünün yüzde 15, kireç sektörünün yüzde 10, prefabrik sektörünün yüzde 8,5 küçülürken, çimento sektöründe ise hiç büyüme yaşanmadığına dikkati çeken İğnebekçili, yılın üçüncü çeyreğinde düşüş hızının daha da artarak, hazır beton, agrega ve prefabrik sektörlerinin yanı sıra çimento sektörünün de negatife geçtiği anlattı.

İğnebekçili, enerji maliyetlerindeki yüksek artışların, sektörde faaliyet
gösteren kuruluşları, 2007 yılının ikinci yarısından itibaren son derece olumsuz etkilediğini dile getirerek, düşen petrol fiyatlarına rağmen, bu düşüşün yakıt ve elektrik fiyatlarına yansıtılmaması nedeniyle halen etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Enerjideki fiyat artışlarının, çimento gibi enerji yoğun tüm sektörlerin
rekabet gücünü ve hayatiyetini doğrudan etkilediğine dikkati çeken İğnebekçili, "Bu nedenle, daralan pazar, artan maliyetler ve düşen fiyatlar karşısında bazı kuruluşlarımız, uzun süreli mecburi duruşlara geçmeye başlamışlardır" dedi.

İğnebekçili, artan petrol fiyatlarına istinaden elektrikte bu yıl yapılan
fiyat artışlarının, petrol fiyatlarındaki düşüş trendine paralel olarak geriye
çekilmesi gerektiğini ve ayrıca, global sarsıntıların etkisinin asgariye
indirilmesi amacıyla inşaat sektöründe yeniden büyümenin başlatılmasının önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
"Unutulmamalıdır ki, kriz döneminde artması beklenen işsizlik sorununun
hafifletilmesi öncelikle inşaat sektörüne yeniden ivme kazandıracak politikaların hayata geçirilmesine bağlıdır.

Kamu yönetiminin, altyapı yatırımlarına ağırlık vermesi ve bu meyanda
asfalta göre düşük maliyet ve yüksek katma değere sahip, 'beton yollar yapımı' önerimizin mutlaka dikkatle değerlendirilmesini bekliyoruz. Ayrıca, deprem riski yüksek metropolitan alanlarda kentsel dönüşüm projelerinin süratle hayata geçirilmesi, depreme mukavim yapı stokumuzun artırılmasının yanı sıra sektörümüzün büyümesi ve ekonomideki durgunluğun aşılmasında önemli katkı sağlayacaktır."