İst İdea Mekanik Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İst İdea Mekanik Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Eray Erdem Tütüncü ve Aydın Karakuşoğlu ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Güngören, A.Nafiz Gürman Mahallesi'nde kuruldu.İst İdea Mekanik Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Eray Erdem Tütüncü ve Aydın Karakuşoğlu ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Güngören, A.Nafiz Gürman Mahallesi'nde kuruldu. 


İst İdea Mekanik Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.  3-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  4-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  6-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak 8-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 9-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.  Yukarıda belirtilen maksat ve mevzua ulaşmak için; a. Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için her nevi  motorlu, motorsuz kara deniz ve hava taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. b. Şirket konusu ile ilgili işleri bizzat veya yerli, yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak üzere ortaklıklar kurabilir. Kurulmuş olan şirketlere ortak olabilir, pay alıp pay verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. c. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü markaların, ihtiva hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerinin, ustalık(know-how) haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerinin alınmasını, satılmasını, kiralanmasını, kiraya verilmesi yapabilir. d.Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent , lisans ve bunun gibi gayri maddi hakları ihtira hak ve telif haklarını, alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek. e.Konusu ile ilgili her türlü danışmanlık ve eğitim hizmetleri alabilir, verebilir, Araştırma- Geliştirme(AR-GE) faaliyetleri için her türlü faaliyet, girişim yapabilir, laboratuvar ve araştırma merkezi kurabilir veya kurdurabilir. f. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. g. Konusu ile ilgili her nevi gayrimenkullerin alımı, satımı, inşaatları ifraz ve taksimi,  gayrimenkuller üzerine irtifak hakkı ve kat mülkiyeti her türlü ayni haklar kurmak, iktisap etmek, devir etmek, kiralamak ve kiraya vermek işlemlerini yapabilir. h. Konusu ile ilgili alacakları için gayrimenkul ipoteği kabul edebilir. Gayrimenkul üzerinde her türlü hak tesis edebilir. Borçları karşılığı ipotek verebilir. Şirket konusu ile ilgili mümessillik,  acentelik, komisyonculuk, bayilik alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.  i.Konusu ile ilgili her türlü eşya, tesisat, teçhizat, cihaz ve vasıtayı satın alabilir, kiralar ve ithal edebilir Gerekirse satabilir. j.Konusu ile ilgili malların imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir veya yaptırabilir k. Konusu ile ilgi her türlü basım, yayın, reklam, promosyon işi yapabilir veya yaptırabilir. 


İst İdea Mekanik Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Güngören, A.Nafiz Gürman Mahallesi, Altay Sokak Merkez Sitesi B Blok 2/C