İstanbul Defterdarlığı'ndan satılık 11 gayrimenkul!

İstanbul Defterdarlığı'ndan satılık 11 gayrimenkul! İstanbul Defterdarlığı'ndan satılık 11 gayrimenkul!

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; Çatalca, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçelievler ve Eyüpsultan'da yer alan 11 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; Çatalca, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçelievler ve Eyüpsultan ilçelerinde yer alan 11 adet gayrimenkulü toplamda 49 milyon 363 bin 592 TL bedel ile satışa sundu. 

Satışa konu olan gayrimenkuller için satış ihalesi tarihi 19 Temmuz 2018 olarak belirlendi. Gayrimenkuller; Çatalca ilçesi Muratbey mahallesi, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu mahallesi, Esenyurt ilçesi Çakmaklı mahallesi, Bahçelievler ilçesi Kocasinan mahallesi ve Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz mahallesinde yer alıyor. 

Hazine adına kayıtlı taşınmaz gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile satışa çıkarıldı. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;                    
a)Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.                                                    
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,                                                    
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.    

Dosya için tıklayın