İstanbul HKS İnşaat ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İstanbul HKS İnşaat ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!İstanbul HKS İnşaat ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Haydar Kaya ve Seher Kurtuldu ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 26 Temmuz'da Ümraniye, Cemil Meriç Mahallesi'nde kuruldu.


İstanbul HKS İnşaat ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Haydar Kaya ve Seher Kurtuldu ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 26 Temmuz'da Ümraniye, Cemil Meriç Mahallesi'nde kuruldu. 


İstanbul HKS İnşaat ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek. b)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. satmak ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e)Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri yapmak,satmak,kiraya vermek,işletmek devir almak ve devretmek. f) Her türlü dekorasyonla ilgili olarak: spor salonlarının saha çizimi, her tür bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, her tür halı, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı imalat ve tadilat işlerini yapmak. g)İşyeri dışında mallarının ticaretini yapmak üzere nakil vasıtaları satın almak,satmak , servis ağları kurmak, işletmek, bu amaçla nakil  vasıtası kiralamak ve kiraya vermek h)Yurt içinde ve dışında her türlü arsa arazi bina daire villa işyerleri ve tesis alım satımı kiralama ve kiraya verme emlak ve gayrimenkul alınıp satılması emlak alana ve satana aracılık etmek bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek i) Şirket konusu ile ilgili gerek resmi kurumlara gerekse özel şahıslara açılmış ihalelere katılmak amacıyla  teminat vermek verilmiş teminatları geri   ORMAN ÜRÜNLERİ a. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. b. Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı. c. Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak. d. Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak.Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak. e-) Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirmek için; gayesine uygun her türlü mali ,ticari ,hukuki, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Şubeler açabilir. Yurt içinde şirketler kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir. Menkul mallar ve gayrimenkulleri iktisap edebilir veya satın alabilir. Gayesine uygun olarak gayrimenkulleri kiralayabilir veya kiraya verme işlemlerini gerçekleştirebilir. Maliki bulunduğu gayrimenkuller ve menkul mallar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir ve satabilir. Yurtiçinden ve yurtdışından kredi kullanabilir. Leasing yolu ile demirbaş ve gayrimenkul alabilir. İpotek, rehin, kefalet işlemleri yapabilir ve bunların fesih işlemlerini ifa edebilir. Amaç ve konusuna giren işler için gerekli olan taşıtları yurtiçi ve yurtdışından temin edebilir, ihtiyacı olan taşıtları kiralayabilir. Maliki bulunduğu taşıtları kiraya verebilir veya gerekirse satabilir. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük ve temsilcilik işleri yapabilir. Yurt içi ve yurt dışı ihalelere girebilir. Taahhütler yüklenir ve ifa eder veya iştigal konusu ile ilgili ihaleleri açar. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır


İstanbul HKS İnşaat ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Cemil Meriç Mahallesi, Ahmet Cevdetpaşa Caddesi 70/1