11 / 08 / 2022

İstanbul Kadıköy' de 3 milyon 21 bin TL'ye satılık 12 dükkan!

İstanbul Kadıköy' de 3 milyon 21 bin TL'ye satılık 12 dükkan!

İstanbul İli'nin Kadıköy İlçe'sinde bulunan 12 adet arsa İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından 29 Ocak 2015 günü saat 09:00 ile 09:10 arası ihale ediliyor.İstanbul İli'nin Kadıköy İlçe'sinde bulunan 12 adet arsa İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından 3 milyon 21 bin TL' ye satışa çıkıyor. 


Bahse konu olan taşınmazların özellikleri içerisinde; Kadıköy İlçesi Erenköy mahallesinde bulunmaktadır.


İhale açık arttırma usulüyle İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından Anadolu Adalet Sarayı Mezat Salonu'nda yapılacaktır.


İhale İlanı 

Taşınmazın Özellikleri;

İstanbul İli Kadıköy İlçe, Erenköy Mahallesi, Parsel No: 20 veya 9 olan taşınmazlardır.


Kıymeti:3,021.050.00

1.Satış Günü:29/01/2015 günü 09:00 ile 09:10 arası

2.Satış Günü:23/02/2015 günü 09:00 ile 09:10 arası


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellalliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/134 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur..24/11/2014

Metnin tamamı için tıklayın

Metnin tamamı için tıklayın