29 / 06 / 2022

İstanbul Kapısı Turizm Ve Genel Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İstanbul Kapısı Turizm Ve Genel Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 200 bin TL sermaye bedeli ile Mohamed Loucıf ve Nader Mahmoud ortaklığında kuruldu.İstanbul Kapısı Turizm Ve Genel Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 200 bin TL sermaye bedeli ile Mohamed Loucıf ve Nader Mahmoud ortaklığında kuruldu.

İstanbul Kapısı Turizm Ve Genel Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. -Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. -Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. -Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi,ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim danışmanlığı yapmak kaydıyla yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerin danışmanlığını yapmak. -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Gayrimenkul alım satımı,iş danışmanlığı işlerini yapmak. -Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir -Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. -Nakil vasıtaları, binek araçları,motosiklet,bisiklet,çocuk oyuncakları ve alet edevatı yedek parçaları ticareti ve nakliyeciliğini yapmak. -Yurt içinde ve dışında her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. -Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. -Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. -İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. -Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. - Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. - Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, ithalatını ve ihracatını yapar. -Şirketin her türlü yaş ve kuru gıda ticareti, kafe, büfe, kıraathane, lokanta ve restaurant işletmeciliği yapmak. -Her türlü kumaş tekstil, konfeksiyon çeşitleri, trikotaj,elbise iç çamaşır ve giyim eşyası ve aksesuarları imalatı ve ticaretini yapmak. -Her türlü ev ve büro mefruşatı,çeyiz eşyası, ev ve mutfak eşyası beyaz eşya ,televizyon ,müzik eşyası, elektronik eşya, mobilya,bilgisayar ve malzemeleri ticaretini yapmak. -Tuhafiye, kırtasiye,nalburiye,hediyelik eşya bijuteri, inşaat malzemeleri, temizlik,deterjan, kozmetik ürünlerinin ticareti yapmak. - Erkek ve kadın berberi, güzellik salonları, hamam sauna ve lostra salonu açmak ve işletmeciliğini yapmak. -Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin imalatını, ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapar. -Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak. -Yukarıdaki faaliyet konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak. -Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli borç alabilir.Aval ve kefalet krediler temin edebilir,yurt içinde ve yurt dışında mali,sınai,ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. -Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir,menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhid, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, yola terk, arsa payı ipotek,kat irtifakı ve kat ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.