İstanbul konut piyasası Mayıs 2021'de ne oldu? 

İstanbul konut piyasası Mayıs 2021'de ne oldu? Mintlab tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İstanbul Konut Piyasası Değerlendirme Raporu Mayıs ayı raporu yayınlandı. 


İstanbul Konut Piyasası Değerlendirme Raporu Mayıs Mintlab tarafından yayınlandı. Raporda İstanbul'un konut piyasasına yönelik detaylarına yer verildi. İşte raporda yer alan konu başlıkları.

İstanbul özelinde, Şubat ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda yüzde 2,80; yıllık bazda ise yüzde 33,54 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı Şubat ayı itibariyle geriye dönük 10 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık toplam getirisi Altın dışındaki finansal yatırım araçlarının getirisinden daha yüksek oranda gerçekleşmiştir.

İstanbul’da Mart ayı içerisinde 22.007 adet konut satışı (tarihsel ortalama: 19.790 adet) gerçekleştirilmiştir. Mart ayındaki satışların yüzde 29’u ilk el satışlardan, yüzde 71’i ise ikinci el satışlardan oluşmaktadır. İstanbul’da satılan her ilk el konuta karşılık 2,48 (Şubat ayında: 2,53) adet ikinci el konut satışı yapılmıştır. Tüketicilerin göreli olarak daha düşük değerli konutlara yöneldiği söylenebilir.

 İstanbul konut piyasası Mayıs 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi verileri incelendiğinde, İstanbul genelinde konutlarda aylık yüzde 2,3; altı aylık yüzde 9,5; yıllık yüzde 27,9 ve 5 yıllık periyotta ise yüzde 37,2 oranında nominal artış gözlemlenmiştir. Uzun vadede ise İstanbul’daki reel getirinin pozitif olarak yansıdığı söylenebilir. Diğer taraftan, Mart ayı için İstanbul konut fiyat endeksi beklenti değeri ise 143,50 puandır (aylık endeks artış beklentisi  yüzde 2,2).

İstanbul’da Mart ayında yabancıya yapılan konut satışları 2.119 adet olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’daki satışlar toplam yabancıya satılan konutların yüzde 50’sini oluşturmuştur. Diğer taraftan, Mart ayındaki satış düzeyinin tarihsel ortalamadan 1.222 adet daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Döviz kurundaki gelişmelerin yabancıların konut alımlarını etkilediği söylenebilir (Korelasyon: +0,82).

İstanbul konut piyasası Mayıs 2021

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri kapsamında 2021 yılı ilk çeyreğinde İstanbul’da toplam konut kredisi hacminin 80,3 Milyar TL düzeyine erişmiştir. Konut kredisi hacmi geçen çeyrek döneme göre yüzde 0,2 oranında azalmış; geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 31,5 oranında artış gerçekleşmiştir. Dönemsel kredi hacmindeki değişim ile konut kredisi faiz oranı arasında -0,51 oranında korelasyon söz konusudur.

İstanbul'da konut kredisi kullanımına Kovid-19 dopingi!