İstanbul Sarıyer'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Sarıyer'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa! İstanbul Sarıyer'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli Sarıyer İlçesi'nde bulunan arsa İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 7 Eylül 2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arasında açık arttırma usülüyle ihale edilecek.İstanbul İli Sarıyer İlçesi'nde yer alan arsa 2 milyon 812 bin 500 TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık artırma usülüyle yapılacak.


Özellikleri : İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yeniköy Mahallesi, Çelebi Deresi Sokak, 253 ada, 2 parsel sayılı 2.250,00m2 miktarlı bahçenin 1/2 hissesi.Sarıyer İlçesi. Yeniköy Mahallesi Çelebi dersi Sok.üzerinde bulunmaktadır.Tapuda 253 ada 2 parsel sayılı taşınmaz otopark olarak kullanılmaktadır. Zem in beton-parke tası ile kaplıdır. İçeri de yıkama yağlama yeri ve yazıhane olarak kullanılan bir kısım vardır.Arsa Çelebi dersi sokağa cephelidir.Ayrıca Arpacı Ali sokaktan da dar bir cephesi vardır. Yeniköy meydana ve sahile yakın mesafededir.Etrafı konutlarla çevrilidir.İmar durumda parselin konut alanında kaldığı bel inilmektedir. Ancak Üzerinde yapı olmayan yerler için yeşil alan statüsü uygulanacağı belirtilmektedir.

Taşınmazın imar durumu .Çelebi dersi sokağa ve Arpacı sokağa cepheli oluşu,Yeniköy meydanına ve Yeniköy Muhtarlığına İstanbul Boğazına yakın mesafede olması .bulunduğu semt yoğun turistik -konut bölgesinde oluşu ana trafik yoluna mesafesi çarşı Pazar ve işyerine uzaklığı,arsanın yüzölçümü her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanır olması.Devlet dairelerine ,eğitim kurumlarına .alışveriş merkezlerine yakın oluşu piyasa şartları taşınmazın kıymetine tesir eden bütün faktörler ve bölgede yapılan kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarındaki değerlendirmeler de göz önüne alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk alanında kalan (ön görünüm bölgesi )arsanın değerlendirilmesi yapılmıştır.

İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 12.10.2012 tarihli 193431 sayılı yazıları ile .Sarıyer İlçesi,Yeniköy Mahallesi,63 pafta,253 ada,2 parsel sayılı yer 22.07.1983 Onanlı 1/1000 ölçekli "Boğaziçi ön görünüm Bölgesi uygulama imar planının 13.06.2011 onanlı say isal laştırı İmiş ve güncelleştirilmiş paftalarında "konut alanında " kalmaktadır.2960 sayılı yasanın 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır.


Kıymeti KDV Oram Kaydmdaki Şerhler

1. Satış Günü

2. Satış Güdü Satış Yeri

2.8I2.500;00 TL ( 1/2 Hissesi için) %18

Tapu kaydındaki gibidir. 07/09/2015 günü 14:00 -14:10 arası 07/10/2015 günü 14:00 -14:10 arası İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.yov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da mâlın tahmin edilen değerin %50 sini, rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20"si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan UVAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  erişebilirsiniz.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 Üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. îhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İiK.127.Md, GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/156 Tlmt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/06/2015