İstanbul Silivri Plan Notu Değişikliği askıda!

İstanbul Silivri Plan Notu Değişikliği askıda! İstanbul Silivri Plan Notu Değişikliği askıda!

İstanbul ili, Silivri ilçesi (eski 424/1, 435/1, 430/2, 431/1, 434/1-2, 442/1 ve 443/1 ada parsellerde) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21.10.2019 tarihli ve E. 244467 sayılı yazısı ile, İstanbul ili, Silivri ilçesi (eski 424/1, 435/1, 430/2, 431/1, 434/1-2, 442/1 ve 443/1 ada parsellerde) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 25.09.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının otoparklara ilişkin 11. maddesinin “Yürürlükteki Otopark Yönetmeliğine Uyulacaktır.” şeklinde düzenlenmesi suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi’nin 97. ve 102. maddeleri uyarınca UİP-38793 plan işlem numarası ile 07.10.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.11.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın