01 / 07 / 2022

Zeytinburnu Beştelsiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği askıda!

Zeytinburnu Beştelsiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi 2321 Ada 26 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Park 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25.06.2020 tarihli ve E.128828 sayılı yazısı ile; 15.08.2017 tarihli ve 2017/10712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi 2321 ada 6 parseli kapsayan alan için ilan edilen “Riskli Alan”a dair  Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan UİP-34980607 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği’nin 25.06.2020 tarihinde 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20.07.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın