29 / 05 / 2022

İstanbul'da 28.8 milyon TL'ye icradan satılık 9 gayrimenkul!

İstanbul'da 28.8 milyon TL'ye icradan satılık 9 gayrimenkul!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan Mahallesi ve Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan taşınmazları satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 28 milyon 877 bin 959 TL olarak belirlendi. İstanbul 10. İcra Dairesi, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan Mahallesi ve Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan taşınmazları 28 milyon 877 bin 959 TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi ise 22 Ekim 2020 günü gerçekleşecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2017/4947 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: 193- 192- 190- 178- 177- 162- 155- 132 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu Çiftalan Köyü, parsellerin batısında 3. Havalimanına, üstünde yer alan Yavuz Sultan Selim köprüsüne,güneyinde geçen Kuzey Marmara Otoyoluna yakın mesafede yer almakta olup gelecek dönem içerisinde bölgenin rağbet göreceği ve gelişeceği beklenmektedir. 3. Havalimanınınbütün fazlarının açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla bölgeye eğilimin artmasıve ileriki dönemde bölgenin imar planları,nüfus yoğunluğu çehresinin değişeceği öngörülmektedir.Taşınmazların maden ocak sahasında kalmasınedeniyle arazinin doğal yapısının bozulduğu, topografik yapısının bozulması nedeniyle bazı yerlerinde göllenmelerin meydana geldiği,bazı yerlerinde kısmen düzeltmelerin yapıldığı tespit edilmiştir.
1-2-3-4-5-6-7-8 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: 193-192-190-178-177-162 parsel sayılı yerler ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı'nın bulunmadığı, üst ölçekli planlar ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bilgi alınması gerektiği,
155 parsel sayılı yerin; 23.07.2009 tasdik tarihli Çiftalan köyü Uygulama İmar Planında ‘K’ İte İşaretli Hmax=2 kat, TAKS= 0,15 yapılanmalı Konut Alanında, kısmen de yolda kalmakta olduğu,
132 parsel sayılı yerin; 23.07.2009 tasdik tarihli Çiftalan köyü Uygulama imar Planında ‘K’ İle işaretli Hmax=2 kat, TAKS= 0,15 yapılanmalı Konut Alanında, kısmen de yollar da kalmakta olduğu,
Eyüp Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 11.08.2014 Tarih ve 50947036.01.804/608 sayılı yazısında “bu bölgede üst ölçekli plan çalışmaları yapılacağı, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek için geçici bir sûre ile köylerdeki imar ile ilgili işlemlerin durdurulması belirtilmektedir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mahallesi, - ada, 193 parselde kayıtlı, 10.350,00 metrekare yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 289/2880 hissesi, 31/960 hissesi, 289/2880 hissesi, 385/2880 hissesidir. İstanbul ili, Eyüp ilçesi,Çiftalan köyü, Ergene Çiftliği Mevkii, 192 ve 193 parsellerin üzerinde yaklaşık 650 metrekare ve 1000 metrekare alanlara sahip 2 adet hayvan barınağının bulunduğu,parsele ulaşım yolunun bulunduğu, elektrik vebu hizmetlerinden faydalanıldığıtesbit edilmiştir.
Kıymeti : 2.656.500,00TL (Borçluların 289/2880, 31/960, 289/2880 ve 385/2880 hisse toplamıdır)
KDV Oranı : yüzde 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mah., - ada, 192 parselde kayıtlı, 3.977,00 metrekare yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 9/24 hissesidir. İstanbul ili, Eyüp ilçesi,Çiftalan köyü, Ergene Çiftliği Mevkii, 192 ve 193 parsellerin üzerinde yaklaşık 650 metrekare ve 1000 metrekare alanlara sahip 2adet hayvan barınağınınbulunduğu,parsele ulaşım yolunun bulunduğu, elektrik vebu hizmetlerindenfaydalanıldığıtesbit edilmiştir.
Kıymeti : 1.391.950,00 TL (Borçlulara ait 1/24 hisse, 1/24 hisse, 1/24 hisse, 9/24 hisse toplamı)
KDV Oranı : yüzde 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul ili , Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mah., - ada, 190 parselde kayıtlı, 9.234,00 metrekare yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 9/24 hissesidir. Parselinüzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, taşınmazların maden ocak sahasında kaldığı, maden ocak sahası olması nedeniyle arazinin doğal yapısının bozulduğu, topagrafik yapısının bozulması nedeniyle bazı yerlerinde göllenmelerin meydana geldiği, bazı yerlerinde kısmen düzeltmelerin yapıldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 3.001.050,00 TL (Borçlulara ait 1/24 hisse, 1/24 hisse, 1/24 hisse, 9/24 hisse toplamı)
KDV Oranı : yüzde 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mah., - ada, 178 parselde kayıtlı, 10.600,00 metrekare yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 9/24 hissesidir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çiftalan Köyü, Ergene Çiftliği Mevkii, 178 parselinüzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, taşınmazların maden ocak sahasında kaldığı, maden ocak sahası olması nedeniyle arazinin doğal yapısının bozulduğu, topagrafik yapısının bozulması nedeniyle bazı yerlerinde göllenmelerin meydana geldiği, bazı yerlerinde kısmen düzeltmelerin yapıldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 1.722.500,00 TL (Borçlulara ait 1/24 hisse, 1/24 hisse, 1/24 hisse, 9/24 hisse toplamıdır)
KDV Oranı : yüzde 18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mah., - ada, 177 parselde kayıtlı, 6.050,00 metrekare yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 289/2880 hissesi, 31/960 hissesi, 289/2880 hissesi, 385/2880 hissesidir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çiftalan Köyü, Ergene Çiftliği Mevkii, 177 parselinüzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, taşınmazların maden ocak sahasında kaldığı, maden ocak sahası olması nedeniyle arazinin doğal yapısının bozulduğu, topagrafik yapısının bozulması nedeniyle bazı yerlerinde göllenmelerin meydana geldiği, bazı yerlerinde kısmen düzeltmelerin yapıldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 720.959,00 TL (Borçluların 289/2880, 31/960, 289/2880 ve 385/2880 hisse toplamıdır)
KDV Oranı : yüzde 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mah., - ada, 162 parselde kayıtlı, 20.100,00 metrekare yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 1/24 hissesi, 9/24 hissesidir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çiftalan Köyü, Ergene Çiftliği Mevkii, 162 parselinüzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, taşınmazların maden ocak sahasında kaldığı, maden ocak sahası olması nedeniyle arazinin doğal yapısının bozulduğu, topagrafik yapısının bozulması nedeniyle bazı yerlerinde göllenmelerin meydana geldiği, bazı yerlerinde kısmen düzeltmelerin yapıldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 5.025.000,00 TL (Borçlulara ait 1/24 hisse, 1/24 hisse, 1/24 hisse, 9/24 hisse toplamı)
KDV Oranı : yüzde 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mah., - ada, 155 parselde kayıtlı, 564,00 metrekare yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazda borçlulara ait 1/8 hissesi, 1/8 hissesi, 1/8 hissesi, 1/8 hissesidir. Satışa konu taşınmaz, Yeşilova sokak ile Masal sokak kesişiminde, Çiftalan Mahalle Muhtarlığı yakınında konumlandığı, parsel üzerinde halihazırda kullanılmayan, metruk halde bulunan 2 katlı betonarme yapının yer aldığı, binanın oturumunun 160 metrekare, toplam inşaat alanının 320 metrekare olduğu, parsel çevresinin bahçe duvarı ve duvar üzerinde yer alan çiftlerle çevrili olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 451.200,00 TL (Borçlulara ait 1/8 hisse, 1/8 hisse, 1/8 hisse, 1/8 hisse toplamıdır)
KDV Oranı : yüzde 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Çiftalan mah., - ada, 132 parselde kayıtlı, 730,00 metrekare yüzölçümlü, bahçeli kargir kahvahane nitelikli taşınmazda borçlulara ait 1/8 hissesi, 1/8 hissesi, 1/8 hissesi, 1/8 hissesidir. Satışa konu taşınmaz, Çiftalan mahallesi camisi yanında Yeşilova sokak üzerinde konumlandığı, parsel üzerinde oturum alanı 140 metrekare, toplam İnşaat alanı 300 metrekare olan, Yeşilova sokak üzerinden 32 kapı numarası alan, Zemin kat + 1 .Normal Kat + Çatıdan oluşan 2 katlı betonarme yapı bulunduğu, her katta birer daire olmak üzere toplamda 2 adet dairenin bulunduğu, zemin kattaki dairenin; 2 oda+salon+mutfak+antre+hol+banyo+wc mahallerinden, l.Normal kattaki dairenin; 2 oda+salon+mutfak+antre+hol+banyo+wc+balkon mahallerinden oluştuğu, dairelerin çelik kapı ile giriş aldığı, modüler sistemli mutfak dolabının bulunduğu, granit tezgahın ve akrilik mutfak dolap kapaklarının kullanıldığı, oda zeminlerinin laminat parke, antre, banyo, mutlak ve wc zeminlerinin seramik kaplı olduğu, yapıda ısı yalıtımının bulunduğu, soba ile ısıtmanın sağlandığı görülmüştür.
Kıymeti : 631.250,00 TL (Borçlulara ait 1/8 hisse, 1/8 hisse, 1/8 hisse, 1/8 hisse toplamıdır)
KDV Oranı : yüzde 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 15:45 - 15:50 arasıSatış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa mah., 2010 ada, 122 parselde kayıtlı, 278,66 metrekare yüzölçümlü, 48/642 arsa paylı, 13 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazda borçlulara ait1/4 hissesi, 1/4 hissesi, 1/4 hissesi, 1/4 hissesidir. Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında 13 numaralı bağımsız bölüm olarak geçerken Fatih Belediyesi tarafından 10 kapı numarası ile numaralandırılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölgede zemin katlar ticari fonksiyonda üst katlar ise konut ve ofis fonksiyonunda kullanılmaktadır. Bölgede orta düzey gelir grubu ikamet etmektedir. Oldukça merkezi konumda yer almakta olup eğitim, sağlık, alışveriş merkezlerine ve İstanbul'un tarihi simgelerine de son derece yakın mesafede bulunmaktadır. Bezmi Alem Vakıf Hastanesi, Haseki Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gibi sağlık kurumlarına, Historia AVM ve Fazılpaşa caddesi üzerinde yer alan mağazalara, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Ek Binası, Vergi Dairesi ve Fatih Belediye Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarına oldukça yakın mesafede yer almaktadır. Metro, Marmaray, Tramvay ve otobüs hatlarına yakınlığı toplu taşıma imkanlarını oldukça elverişli hale getirmekte, Avrasya Tüneline, E-5 {D-100) karayoluna, Sahil yoluna, O-3 TEM bağlantı yollarına yakınlığı da hususi araçlar için ulaşımı elverişli kılmaktadır. Betonarme karkas sistemle inşa edilmiş, bodrum kat + Zemin Kat + 6 Normal Kattan oluşan yaklaşık 50 yıllık ana taşınmaz; hem Adnan Menderes Bulvarına hem de Tomurcuk sokağa cephelidir. Camlı demir doğramalı kapıdan, zemin kattan giriş alan binada katlar arası erişim merpenin yanı sıra asansör ile de yapılmakta olup dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina ana giriş sahanlığı seramik kaplı, merpen basamakları dökme mozaik kaplıdır. Binada doğalgaz kombi ile ısıtma sağlanmakta olup radyatör olarak panel radyatörler tercih edilmiştir. 2. Sınıf malzemelerin orta sınıf işçilikle uygulandığı, satışa konu taşınmazın genel durumunun bakımlı ve hâlihazırda bodrum kat ve zemin katının dükkan ve depo olarak kullanıldığı, normal katlarının daire olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Dairenin çelik kapı ile giriş aldığı, her katta iki dairenin yer aldığı görülmüştür. 5. Normal katta yer alan 13 numaralı bağımsız bölümün, salon + 2 oda + banyo-wc mahallerinden oluştuğu, mahallînde yapılan ölçümlerde alanının 86,00 metrekare olduğu tespit edilmiştir. Salon ve oda zeminleri parke kaplamalı, mutfak, banyo-wc gibi ıslak hacimler île antre zeminleri seramik kaplamalıdır. Salon, oda ve hol duvarlarının kısmi sıvalı we boyalı, kısmi dekoratif tuğla görünümlü kaplamalı olduğu, banyo duvarlarının seramik kaplı oluğu görülmüştür. Mutfak dolaplarında modüler sistem dolap grubu yer atmaktadır. Banyoda vitrifiye malzemeleri ile gömme rezervuar ve duşakabin yer almaktadır. Pencerelerde ısıcamlı PVC esaslı doğramalar tercih edilmiştir. Ana taşınmazda elektrik, su, doğalgaz tesisatının mevcut olduğu, Belediye alt yapı hizmetlerinden azami derecede faydalandığı tespit edilmiştir.
Adresi : Adnan Kahveci Bulvarı (Vatan Caddesi) No:29 Türkkan Apt. Daire:13 Fatih / İstanbul
İmar Durumu : İstanbul IV Numaralı, Istanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Bûyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada)Kentsel,Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Dertee Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında,3.Derece Koruma Bölgesinde, konut alanında kalmakta olduğu ve H:15.50 mt irtifa aldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 750.000,00 TL (Borçlulara ait1/4 hisse, 1/4 hisse, 1/4 hisse, 1/4 hisse toplamıdır)
KDV Oranı : yüzde 1 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 19/11/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4947 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2020