07 / 07 / 2022

İstanbul'da deprem için hangi adımlar atılmalı?

İstanbul'da deprem için hangi adımlar atılmalı?

TÜRKÇİMENTO öncülüğünde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen siviltoplum kuruluşlarıyla beraber hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda, İstanbul'da yapılacak dönüşüm için gerekli çözüm önerileri tespit edildi. TÜRKÇİMENTO öncülüğünde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen siviltoplum kuruluşlarıyla beraber hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; hazırlanan Deprem Yol Haritası Raporu'nda 8 ana tema belirlenerek her alana özel çözümler açıklandı. Çalışma kapsamındaki 8 ana alan "Finansman / Teşvikler, Halkın Bilinçlendirilmesi, Yapı Sağlamlık Testleri, Yapı Güçlendirme Çalışmaları, Yapı Denetim, Mevzuat, Yapı Sahibi Etkileşimi, Yeni Teknolojilerin Kullanımı" oldu. Bu temalar kapsamında Türkiye ve Marmara Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar, bu çalışmaların yeterliliği, katılımcı STK'larla yapılan anket ve birebir görüşmelerle değerlendirildi. 

İstanbul da deprem için hangi adımlar atılmalı?

24 STK destek sağladı 

TÜRKÇİMENTO öncülüğünde bir araya gelen TÜSİAD, ÇEİS, TÜRKONFED, İMSAD, GYODER, İMİB, Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, AGÜB, KÜB, TOBB, Türkiye Prefabrik Birliği, İnder, TİM, İNTES, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, OAİB, TMMOB, KİSAD, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, YÜF, Maden Mühendisleri Odası çalışmaya katkıda bulundu. 

Deprem risk profili bakımından Türkiye'ye benzer olan, bu alanda çalışmalar sürdüren ülkelerin çalışmaları da ayrıca değerlendirilerek, ülkemizde uygulanabilecek başarılı örnekler belirlendi. Bu çalışmalar sonunda İstanbul'da yapılacak dönüşüm için gerekli finansman hesabı ile bölgede kısa/orta/uzun vadede uygulanabilecek potansiyel çözüm önerileri tespit edildi. 

İstanbul da deprem için hangi adımlar atılmalı?

Hangi adımlar atılmalı? 

-En kısa sürede riskli bölgelerde her bir binanın risk seviyesi net olarak ortaya konulmalı ve bu kamunun kolay erişimine açık hale getirilmeli.

-Sonrasında risk seviyesine göre dönüşümün teşvik edilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin içerisinde yüksek risk seviyelerine sahip yapılarda ek vergiler, ek yükümlülükler getirilmesi düşünülebilir.

-Buna ek olarak bölge bölge dönüşüm planlanması yapılmalı ve en hızlı şekilde hayata geçirilmeli.

-Yeni yapı inşaatlarında müteahhitlerin bir sertifikasyon sürecinden geçmesi faydalı olacak. Ayrıca dönüşüm süresindeki inşaatlarda tüm riskler sigortalarının yaygınlaştırılması da faydalı olacaktır.

-Deprem konusuna özelleşmiş, denetimden finansmana bütün aşamalarda düzenleme ve koordinasyon görevi alacak bir ajans kurulmalı. Kurulacak ajans yapı inşaat sürecinde riski üstlenip ilgili finansmanı aşamalı olarak müteahhide aktarabilir, inşaatın tamamlanmasıyla riski ilgili bankalara devredebilir.

-Dönüşüm için gerekli finansman miktari bazı vergisel avantajlar ile azaltılabilir. Bu düzenlemeler içerisinde inşaat malzemelerinde vergiler, müteahhitlere uygulanan vergiler, yapı satış vergileri vb. düşünülebilir.

İstanbul da deprem için hangi adımlar atılmalı?

"Geniş katılımlı bir dönüşüm platformu kurmayı hedefliyoruz"

Türkiye Deprem Yol Haritası Raporu ile ilgili atılan adımın kurulacak dönüşüm platformu ile devam edeceğine dikkat çeken TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Deprem Yol Haritası Raporu'nda yer alan önerilerin hayata geçirilmesine en kısa sürede başlanması toplum güvenliği için çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bütün bu süreç içerisinde halkın ve bütün paydaşların süreçteki gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgilendirilmesi son derece önemlidir.

Biz TÜRKÇİMENTO olarak başlatmış olduğumuz sivil inisiyatifin sonuca ulaşması için gereken tüm çabayı vermeye devam edeceğiz. Bir sonraki aşamada çalışmaların takibinin yapılması ve devamlılığının sağlanabilmesi için geniş katılımlı ve kapsayıcı bir dönüşüm platformunun kurulmasını hedefliyoruz. Bu platform ile iletişim tıkanıklıklarının önüne geçileceğine, tüm paydaşların sisteme dahil edilerek, ortak akılla daha efektif çözümlerin belirleneceğine, belirlenen çözümlerin daha fazla sahiplenileceğine inanıyoruz. Dönüşüm platformu çatısı altında kurulacak Yönetmelik/mevzuat, İnşaat malzemeleri ve Teknoloji, Denetim, Finansman ve Teşvik, Farkındalık alanındaki 5 çalışma grubu ile ilgili STK'ların çalışmalarını düzenli olarak sürdürmesini de planlıyoruz."

Binalarda depreme karşı hangi önlemler alınmalı?

İstanbul'daki 1.5 milyon konut riskli!