İstanbul'da imar barışı toplantısı!

İstanbul'da imar barışı toplantısı!Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İstanbul’da “İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. Toplatıda imar barışı ile ilgili merak edilen her şey konuşuldu.


Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile İstanbul’da “İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. Toplantıda imar barışına ihtiyaç duyulmasının nedenleri, imar barışından hangi yapıların yararlanabileceği, yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri ve imar barışının sağlayacağı faydalar konuşuldu. 

Vatandaş ve belediyeler arasında oluşan imardan kaynaklı sorunlar, mahkemelerde süreçlerin uzaması, belediyelerin imara aykırı yapılar ile ilgili yıkım işlemini gerçekleştirirken yaşanan zorluklar toplantının konusu oldu. 

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, toplantıda İmar barışının sağlayacağı faydalar arasında yapı kayıt belgesi alan binaların yıkılma endişesinin ortadan kalkması, İmar Kanunu'na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezalarının iptal edilmesi, yapı kayıt sahiplerinin kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilmesi, hazine ve belediye arazileri üzerinde bulunan yapı sahiplerinin bulundukları arsaları satın alma hakları elde etmesi sayıldı.

Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5, karma kullanımlı yapılarda; konut ve ticari olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı ve arsa payları da dikkate alınarak belirlenecek. Başvurular en geç 31 Aralık 2018'e kadar yapılabilecek.