İstanbul'da yıkılacak binalara eski imar hakkı verilecek!

İstanbul'da yıkılacak binalara eski imar hakkı verilecek!

İstanbul'da kentsel dönüşümün önünü açacak yeni bir karara imza atıldı. İBB Meclisi'nde alınan karara göre; kentsel dönüşüm ile yıkılacak binalara ilk imar hakları geri verildi. İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün isteği üzerine bölge ve uygulama planlarına eklenen plan notlarıyla, İstanbul’da afet riskine hazırlık için kentsel dönüşümü hızlandırmak ve riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. 

İstanbul da yıkılacak binalara eski imar hakkı verilecek!

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; düzenlemeyle yapılaştığı dönemde geçerli olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış fakat zaman içerisinde imar hakkı düşürülmüş binalara eski hakları geri veriliyor. Yani binanın yenilenmesi durumunda kat maliklerinden hiç biri hak kaybına yaşamayacak. Mevcut imar planlarına işlenen bu yeni düzenlemeden, daha önce ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan, mevcut imar planına göre tamamı donatı veya yol alında olmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alında kalıp, imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerdeki yapılar yararlanabilecek. 

 İstanbul da yıkılacak binalara eski imar hakkı verilecek!

Bu parsellerdeki yapılar, yıkılıp yeniden inşa edilmesi durumunda talep edilmesi halinde mevcut imar planındaki fonksiyonumu korumak koşuluyla ‘yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre’ uygulama yapılacak. Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlara inşa edilecek olan otopark, sığınak gibi ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil edilmeyecek. İmar barışı uygulanmış binalar ise bu haklardan yararlanamayacak. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesine ihtiyaç olan alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamayacak. Uygulama esnasında ilgili kurum görüşleri alınması istenecek. 

İstanbul'da 300 bin konutun yenilenmesi gerekiyor!

İstanbul'da dev kentsel dönüşüm başlıyor!