30 / 09 / 2023

İstanbul'un stratejik planı hazır

İstanbul'un stratejik planı hazır

www.emlakkulisi.com İstanbul'un gelecek 5 yılına yön verecek planın detaylarını açıklıyor. 2007-2011 yıllarını kapsayan 5 Yıllık Stratejik Plan'da neler var?İstanbul İl Genel Meclisince hazırlanan ve 2007-2011 yıllarını kapsayan '5 Yıllık Stratejik Plan'da, bütçede en büyük pay yüzde 40 ile eğitim için ayrıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul'un, üzerinde önemle durulması gereken konuları değerlendirdi.

Büyükdede, İl Genel Meclisi tarafından hazırlanan ve İstanbul'un çözüme kavuşturulması gereken önceliklerinin yer aldığı 2007-2011 dönemini kapsayan '5 Yıllık Stratejik Planı'nın uygulamaya başlandığını bildirdi.

Plan öncelikleri çerçevesinde yatırımların 5 yıllık dönem için öngörüldüğünü ifade eden Büyükdede, 'Hazırlanan Stratejik Plan'a göre 2007-2011 yılları arasında bütçenin yüzde 40'ı eğitim, yüzde 20'si sağlık, yüzde 10'u sosyal hizmetler, yüzde 8'i spor, yüzde 7'si kültür ve turizm, yüzde 2'si tarım, yüzde 1'i bayındırlık, yüzde 1'i sanayi ve ticaret, yüzde 1'i sivil savunma, acil durum yatırımları ve yüzde 10'u da genel idare hizmetleri giderlerine ayrıldı' dedi.

Büyükdede, göç ve artan nüfus dolayısıyla eğitim konusunun her zaman önceliğini koruduğunu ifade ederek, her yıl yaklaşık 2 bin yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu, geçen yılın sonuna kadar 3 yılda 13 bin 500 yeni dersliğin tamamlandığını, bu yılın sonuna kadar bunu 16 bin dersliğe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

2011 yılına kadar eğitim yatırımlarının öncelikle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hasan Büyükdede, 'Böylece, ortalama 50 olan ilköğretimdeki sınıf mevcutlarını 2011 yılında 30'a düşürmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çeken Büyükdede, gelecek yılın sonunda güçlendirme çalışmalarını tamamen bitirmeyi planladıklarını, bu dönem içinde okulların teknik altyapı eksikliklerinin de büyük oranda tamamlanmış olacağını dile getirdi.

-SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER-

Hasan Büyükdede, eğitimden sonraki en büyük önceliğin sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayarak, plan çerçevesinde 5 yıllık dönemde her yıl sağlık harcamalarına bütçenin yüzde 20'lik diliminin ayrılmaya devam edeceğini bildirdi.

Büyükdede, öncelikle yıllardır bitirilemeyen hastanelerin yapımının tamamlandığını, 11 hastane ile 6'sı sabit, 38'i prefabrik 44 sağlık ocağının yapımının sürdürüldüğünü belirterek, 'Avrupa Yakası 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi'nin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, Anadolu yakasında da bir merkezin kurulacağını söyledi.

Gelir dağılımı farkı ve göçler dolayısıyla sosyal problemlerin yoğun olarak yaşandığı İstanbul'da sosyal sorunların çözümünün önemli olduğunu ifade eden Büyükdede, plan hedefleri doğrultusunda 2011 yılına kadar her yıl bütçenin yüzde 10'unun bu alana ayrıldığını belirtti.

Hasan Büyükdede, plana göre, 2011 yılına kadar 0-12 yaş çocuk korunması için 120 adet, 12-18 yaş için ise 80 grup evinin açılacağını anlatarak,18 yaş üzeri için 50 gençlik evi kurulmasının öngörüldüğünü, acil müdahaleler için de 5 adet sokak ofisinin kurulacağını bildirdi.

Kronik bağımlılar için 8 adet ilk adım istasyonu kurulacağını, sosyal rehabilitasyon merkezleriyle yılda 3 bin çocuğa hizmet veren 10 birimin de 2011 yılına kadar faaliyete geçirileceğini belirten Büyükdede, uyuşturucuyla mücadele için yılda bin aileye eğitim desteği sağlanacağını söyledi.

Büyükdede, kentleşmenin getirdiği sorunlarla mücadelede zorlanan bireylere hizmet için kurulan 7 toplum merkezinin her ilçede bir adete çıkarılacağını ve buralarda aile danışma merkezlerinin de kurulacağını anlattı.

Koruyucu aile sayısının 200'e çıkarılmasının hedeflendiğini de dile getiren Büyükdede, 5 adet olan şiddete maruz kalan kadın konuk evi sayısının her ilçeye yaygınlaştırılacağını, bir adet de geçici merkez inşa edileceğini belirtti.

Büyükdede, yaşlıların bakımı için 60-120 yatak kapasiteli huzur evleri yapılacağını ifade ederek, bakıma muhtaç yaşlılar için de evde hizmet veren 20 bakım ekibi oluşturulacağını, ayrıca yaşlı danışma merkezlerinin de kurulacağını bildirdi.

Hasan Büyükdede, engelliler için 60 kişi kapasiteli grup evi şeklinde düzenlenmiş, her biri ayrı görev ve fonksiyonlarda 9 yeni rehabilitasyon merkezinin faaliyete geçirileceğini belirterek, ayrıca 2 bin engelli için gündüz bakım merkezi ve 100 kişiye evinde hizmet verebilecek gezici ekiplerin hizmet vermesinin de öngörüldüğünü anlattı.

Hasan Büyükdede, 'Bütün bunları

gerçekleştirerek, Avrupalıların sosyal mantığını 2011 yılına kadar İstanbul'da hayata geçireceğiz' dedi.

-SPOR VE KÜLTÜR-

Gençleri sokaktan kurtarmak için spor ve kültür faaliyetlerine de önem verdiklerini vurgulayan Büyükdede, bu yıl 11 spor tesisinin yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü, plan erçevesinde her yıl yüzde 8'lik bütçe payının spora, yüzde 7'lik payın ise kültür ve turizme ayrılacağını, bu çerçevede İstanbul'un olimpiyatlara hazırlanacağını bildirdi.

Büyükdede, 2010 Avrupa Kültür Ba

Geri Dön