İşte emlak vergisi ödeyenler!

İşte emlak vergisi ödeyenler!1319 sayılı kanun gereğince her sene, senede iki taksit halinde ödenebilen emlak vergisi mesken, işyeri, arsa ve araziler için veriliyor. Peki, emlak vergisini kim öder? İşte emlak vergisi ödeyenler..


İşte emlak vergisi ödeyenler!

Emlak vergisi, mesken, işyeri, arsa ve araziler için ödeniyor. 1319 sayılı kanun gereğince her sene, senede iki taksit halinde ödenebilen emlak vergisi büyükşehir belediyelerinde yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.


Meskenlerin vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi şu oranlar şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


Vergi için ödenecek bedel bu oranların taşınmaz malın değeri üzerinden hesaplanması ile bulunuyor. Peki, emlak vergisini kim öder? İşte emlak vergisi ödeyenler şu şekilde sıralanıyor:


Emlak vergisi, gayrimenkul sahibi tarafından ödeniyor. Varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


İşte emlak vergisi ödemeyenler!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com