Çukurova Balkon

İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili tüm detaylar!

İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili tüm detaylar! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili tüm detaylar!

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meclis Üyesi Deniz Karataş, binalarda zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi'ni anlattı. İşte o haber...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


2 Mayıs'tan itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binanın alım-satımı yapılamayacak. Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. 


Enerji Kimlik Belgesi; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı Yünetmeliği"ne göre; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 


Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'ne göre, söz konusu tarihten sonra enerji kimlik belgesi olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacaktır. 2 Mayıs 2017 tarihinden başlayacak zorunluluğun 2011 'den önce ruhsat alınmış binalar için de geçerli olacaktır. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân ruhsatı alamamaktadır. 


Belge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihtam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından, kullanım ömrü 2 yıldan az olan binalar, seralar, ahırlar, ağıllar, tarım faaliyeti yürütülen alanlar, imalat yapılan ya da depo olarak kullanılan alanlar, fabrikalar, hangarlar, antrepolar, kullanım alanı mimari projeye güre 50 metrekareden az olan binalar dışındaki tüm binaların tamamı için düzenlenir. Enerji sınıfını yükseltilen binalardaki evlerin fiyatları artarken, bu binalardaki konutlar daha az vergi ödeyeceklerdir. 


Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşaa edildiği, yalıtım durumu, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar. Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi'ni üretir ve ilgili idarelere onaylatır. 10 yıl geçeri idi Enerji Kimlik Belgesinin birer nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Enerji verimliliği, yıllık olarak ısıtma soğutma ve diğer tüketim değerleri belirlendiği için verimli enerji kullanımında doğru yatırımlar yapılabilir. Alım Satım ve Kiralama gibi işlemlerde tercih sebebi olacaktır. Yüksek enerji sınıfına sahip binaların değeri artacaktır. 


Önümüzdeki dönemde devlet tarafından binanın enerji sınıfı seviyesine göre özendirici vergi indirimleri uygulaması yapılacaktır. Bununla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Saygılarımla...Akdeniz'de Yeni Yüzyıl