İstebul İnşaat Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İstebul İnşaat Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Bağcılar'da Hamed Farzı tarafından kuruldu.İstebul İnşaat Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Bağcılar'da Hamed Farzı tarafından kuruldu.

İstebul İnşaat Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu işlemlerle alakalı danışmanlık ve komisyonculuk yapmak 2. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak 3. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir vb.. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 4. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 5. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak 6. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat, ihracat ve komisyonculuğunu yapmak 7. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besi maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 8. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 9. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 10. Şirket meşgalesinde bulunan her türlü alım satımı ithalat ihracatı yapılabilir mal ve hizmet konularında aracılık ve komisyonculuk yapabilir. 11. Yasal mevzuata uymak kaydıyla her türlü mal ve hizmetin alımı, satımı, ithali ve ihracını yapabilir. 12. Yürürlükteki her türlü mevzuata uymak kaydıyla internet üzerinden her türlü mal ve hizmetin alım ve satımını yapabilir, dağıtımını, tanıtımını ve pazarlamasını yapabilir, internet sitelerinde ilan alabilir ve ilan verebilir, ithalat ve ihracat yapabilir ve alım satım işlerinde aracılık edebilir. 13. Yazılım ve veri tabanı oluşturabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, toptan veya perakende alım satımını yapabilir, bu sistemlerin oluşturulması ve destek sağlanması için ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunabilir ve her türlü hizmetleri sunabilir. 14. Her türlü teknolojiden ve telekomünikasyon aracından yararlanmak suretiyle gerekli her türlü sistemi kurabilir, kurdurabilir, pazarlayabilir, bu sistemlerden faydalanmak suretiyle bilgi ve veri toplayabilir, bunları pazarlayabilir. 15. İnternet üzerinden e-ticaret yoluyla her türlü ürün ve hizmet satışı, sanal emtia satışı, pazarlaması, ithal ve ihracatını yapabilir. 16. İnternet üzerinden servis verebilir, web sitesi kurabilir. 17. Yazılım ve iletişim alanlarında sistem geliştirme, çözüm bulma, danışmanlık, bakım ve destek hizmetleri vermek, her türlü yazılım ve iletişim donanımını üreten yerli ve yabancı firmaların ürünlerini mümessil, yetkili satıcı ve benzeri sıfatlarla iç ve dış piyasalarda pazarlamak, kuruluş ve bakımlarını yapmak. 18. Her türlü menkul ve gayrimenkul mal, ayni ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzeme, emtia ile ilgili her türlü mal, araç gereç, hizmeti satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama, banka kredisi ve sair yollarla alabilir, kurabilir, kurdurabilir; inşa ve imal edebilir, ettirebilir, ithal edebilir, işletebilir, işlettirebilir, devir alabilir, devir edebilir, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hakları tesisi iktisap ve devir edebilir. 19. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20. Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 21. Her türlü deniz ve tatlı su ürünlerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Bu ürünlerin üretimi için entegre tesisler kurmak. 22. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 23. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 24. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak. 25. Ham, mamul veya yarı mamul deri almak, satmak, deri ithalatı ve ihracatı ile uğraşmak. 26.Her türlü optik malzemeleri, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Mahmutbey Mah.Taşocağı Yolu Cad.A Blok No.33/1/357 Bağcılar