İşyeri açma dilekçesi!

İşyeri açma dilekçesi! İşyeri açma dilekçesi!

İşyeri açmak için belediyeye başvuruda bulunarak ruhsat almanız gerekiyor. Başvuru için işyeri açma dilekçesi haberimizde bulunuyor...İşyeri açma dilekçesi!

Belediye sınırları içerisinde açacağınız işyeri için belediyeden izin alınması gerekiyor. Ruhsat olarak da tanımlayabildiğimiz, söz konusu izin belgesi için ise bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşyeri açma dilekçesi, aşağıda yer alıyor...Örnek işyeri açma dilekçesi...
....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne

......... (Şehir)


                    İlimiz Merkez.......................... Mahallesi .......................................Sokak/Cad. ................ No lu işyerinde .................................................... olarak açıp çalıştırmak istiyorum. 


Bahse konu işyerinde yapacağım faaliyet yönünden her hangi bir sakınca olup olmadığı hakkında müdürlüğünüzce tarafıma görüş bildirilmesi hususunu;


Bilgilerinize arz ederim. 


                                                              ..../..../2013

T.C. NO :

ADI SOYADI:                                                 


ADRES :  
Kayıt No : ......................


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne


.... /..../ 2013

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com