İşyeri kira gelir vergisi rehberi 2017!

İşyeri kira gelir vergisi rehberi 2017!Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelir vergisi ödeyecek vatandaşlar için rehber hazırladı. İşte işyeri kira gelir vergisi rehberi 2017..


2016 yılında işyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler 2017'de vergi ödemek ile mükellef oluyor. Senede iki taksitte ödenebilen kira gelir vergisi için ilk taksit dönemi 1 Mart'ta başladı. 


Kira gelir vergisi için 27 Mart'a kadar beyanname verilecek, 31 Mart'a kadar ise ilk taksitler ödenecek. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz'da yapılacak.


Peki, 2016'da işyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler nasıl vergi ödeyecek? GİB vergi mükelleflerinin sorularına cevap niteliğinde rehber hazırladı. İşte işyeri kira gelir vergisi rehberi 2017;


İşyeri kira gelir vergisi rehberi 2017


-2016 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 30.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.


-Sadece işyeri kirası elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar bu sistemden yararlanamazlar.


-Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 30.000 TL tutarı aşması halinde ayrı ayrı beyanname vermek zorundadırlar.


-İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.


-Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden %25 oranında indirim uygulanır.


-Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.


-Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.


-Mükellefler 01/01/2016-31/12/2016 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2017 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.


-İşyerlerini Basit Usul'e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.580TL yi geçiyorsa GMSİ-Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.Konut kira gelir vergisi rehberi 2017!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com