İşyeri kira geliri vergisi 2014!

İşyeri kira geliri vergisi 2014! İşyeri kira geliri vergisi 2014!

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin beyanname verme sınırı ne kadar? Kimler işyeri kira geliri vergisi için beyanname verecek? İşte işyeri kira geliri vergisi 2014...İşyeri kira geliri vergisi 2014!

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını 2013 yılı için 26.000 TL aşanlar, yıllık beyanname vereceklerdir.


Beyanname verme sınırı olan 26.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.


konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi 

halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmıyor.


Örnek: 

Burak YILDIZ, 2013 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 20.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 35.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 7.000 TL tevkifat yapılmıştır.


Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini 

seçmiştir.


Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan (16.800 + 35.000=) 51.800 TL, 2013 yılı için beyan sınırı olan 26.000 TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Konut Kira Geliri 20.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.200 TL

Kalan 16.800 TL

İşyeri Kira Geliri 35.000 TL

Gayrisafi İrat Toplamı (16.800 + 35.000) 51.800 TL

%25 Götürü Gider (51.800 x %25) 12.950 TL

Vergiye Tabi Gelir (51.800 - 12.950) 38.850 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 8.134,50 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 7.000 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 1.134,50 TL

Damga Vergisi 41,20 TL


Kira gelir vergisi rehberi!