Konut ve işyeri kira geliri nasıl beyan edilecek?

Konut ve işyeri kira geliri nasıl beyan edilecek? Konut ve işyeri kira geliri nasıl beyan edilecek?

2014 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya veren kimseler, 2015 yılında kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Peki, konut ve işyeri kira geliri nasıl beyan edilecek?Konut ve işyeri kira geliri nasıl beyan edilecek?

2014 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya veren kimseler, 2015 yılında kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Kira gelir vergisi, elde edilen gelirin istisna sınırını aşması halinde ödeniyor.


Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen kira gelir vergisinde istisna sınırları şu şekilde; meskenlerde 3.300 TL; işyerlerinde ise 27.000 TL.

 

Bu istisna bedellerinden yüksek kira bedeli elde eden kimselerin 2015 yılında beyanname vererek kira gelir vergisi ödemeleri gerekiyor. Peki, konut ve işyeri kira geliri nasıl beyan edilecek?


Mükelleflerin, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 MART - 25 MART 2015 tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekiyor.


Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlı olup; Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine veriliyor. 


Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılıyor. 


Aynı zamanda vergi dairesine gitmeden internet üzerinden, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile de beyan verilebiliyor. Bu sistem ile kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebileceklerdir.


Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir. 


Kira gelir vergisi hesaplama rehberi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com