İşyeri kira geliri vergisi 2015!

İşyeri kira geliri vergisi 2015! İşyeri kira geliri vergisi 2015!

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler için kira gelir vergisi ödeniyor. Vergide her sene istisna bedeli belirleniyor. Peki, işyeri kira geliri vergisi 2015 nasıl hesaplanır?İşyeri kira geliri vergisi 2015!

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler için kira gelir vergisi ödeniyor. Vergide her sene istisna bedeli belirleniyor.


Elde edilen gelirin bu bedelden yüksek olması halinde beyanname verilerek vergi ödeniyor. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihinde elde edilen kira gelirleri için vergi Mart ve Temmuz 2015 tarihinde ödeniyor.


İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 yılı için 27.000 TL) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)


İşyeri kira geliri vergi kesintisi..

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorundadırlar.


Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.


Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Örneğin; 3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 


Kiracı, basit usulde vergilemeye tabi bir mükellef ise, vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmadığından, kira ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapmayacaktır.Kira gelirini nasıl beyan ederim?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com