İşyeri kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama!

İşyeri kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama!

Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan damga vergisi, kira sözleşmeleri için de alınıyor. Peki, vergi ne kadar? İşte işyeri kira sözleşmesi damga vergisi hesaplamaları...
İşyeri kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama!

Damga vergisi, kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergiye deniyor. Bu vergi, kira sözleşmeleri için de alınıyor.


Noterde imzalanan kira sözleşmeleri için damga vergisi ödenmesi gerekiyor. Vergi nüsha başına ödeniyor. Bu nedenle kira kontratının kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. 


Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. 


Kira sözleşmesinde adi kefalet olması halinde kefalet işlemi için nispi (58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 9,48 oranında), kiralama işlemi için nispi (58 Seri No.lu Damga Vergisi Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 1,89 oranında) ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.


Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. 


Kira sözleşmesinin müteselsil kefalet durumunu da içermesi halinde, söz konusu sözleşmenin en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden nispi (58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 9,48 oranında) damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


İşyeri kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama örneği..

Aylık kira bedelinin 3.00 TL olduğunu düşünelim. 

12 X 3.000= 36.000

36.000/1,89 = 680,4 TL


Sözleşme kefilli ise;

1.89+9,48=11.37 oranı ile hesaplama yapılması gerekiyor.

12 X 3.000= 36.000

36.000/11.37 =4093,7 TL8 soruda damga vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com