Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015!

Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015! Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015!

Kira sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması halinde sözleşme için damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Sözleşme kaç nüsha ise o kadar vergi ödeniyor. İşte kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015 oranları..Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015!

Kira sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması halinde sözleşme için damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Damga vergisi, kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergi oluyor.


Kira sözleşmesi süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutuluyor. Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor.


Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu nedenle kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterli oluyor.


Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması halinde ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.


Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015..

2015 yılında kirada sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla (58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 9,48 oranında) nispi damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.


Kira artış oranı hesaplama Ekim 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com