Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2017!

Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2017!

Kimi taraflar kira sözleşmesini noterde imzalamayı tercih ediyor. Noterde imzalanan bu sözleşme için belli oranlarda damga vergisi ödenmesi gerekiyor. İşe kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2017 kuralı..Kira sözleşmesi Borçlar Kanunu'nda "Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme." olarak tanımlanıyor.


Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.  Bu sözleşmeyi imzalayan kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmekle, kiracı ise sözleşmeye uygun bir şekilde kullanmak ve kira bedelini zamanında ödemekle mükellef oluyor.


Bu sözleşme taraflar arasında yazılı veya sözlü bir şekilde yapılabiliyor. Ancak ispat yükünün güçlü olması nedeniyle sözleşmenin yazılı yapılması faydalı oluyor.


Kimi taraflar bu sözleşmeyi noterde imzalamayı tercih ediyor. Noterde imzalanan bu sözleşme için belli oranlarda damga vergisi ödenmesi gerekiyor.


Peki, kira sözleşmesi damga vergisi oranı ne kadar? Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplaması nasıl yapılır?


Kira sözleşmesi için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor. Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor. 


Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor ve bu doğrultuda vergi ödenmesi isteniyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com