Kira sözleşmesi damga vergisi 2015 oranları!

Kira sözleşmesi damga vergisi 2015 oranları! Kira sözleşmesi damga vergisi 2015 oranları!

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında imzalanan sözleşmeler için damga vergisi ödeniyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi nasıl hesaplanır? İşte kira sözleşmesi damga vergisi 2015 oranları...Kira sözleşmesi damga vergisi 2015 oranları!

Bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde damga vergisinin ödenmesi gerekiyor.


Taşınmaz kiralamalarında taraflar arasında noter huzurunda imzalanan sözleşmeler için de damga vergisi ödeniyor.


Kira sözleşmesi için ödenecek vergi, kira bedeli üzerinden belirleniyor. Kira sözleşmesi için ödenecek damga vergisi, yıllık kira bedeli üzerinden damga vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor.


Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Ancak kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor.


Kira sözleşmesi damga vergisi 2015 oranları..

30 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince kira mukavelenameleri için mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor.


Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.


Damga vergisi kanunu genel tebliği seri no:58!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com