19 / 08 / 2022

İşyeri tapusunu mesken tapusuna çevirme işlemleri!

İşyeri tapusunu mesken tapusuna çevirme işlemleri!

Apartman planında işyeri olarak kayıtlı bir bağımsız bölümün mesken olarak kullanılması, kat malikleri tarafından verilecek izine bağlı oluyor. İşte işyeri tapusunu mesken tapusuna çevirme işlemleri...İşyeri tapusunu mesken tapusuna çevirme işlemleri!

Apartman planında işyeri olarak kayıtlı bir bağımsız bölümün mesken olarak kullanılması, kat malikleri tarafından verilecek izine bağlı oluyor.


İşyeri tapusunu ev tapusuna çevirebilmek için anagayrimenkuldeki diğer kat maliklerinin tamamından izininin alınması ve tapu üzerinde gerekli tashih işlemlerinin yapılması gerekiyor.


Tapu üzerinde cins değişikliği işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekiyor ve cins değişikliği masrafının ödenmesi gerekiyor.


Cins değişikliği belgeleri:

* Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,

* Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

* Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

* Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı.


Harç:

Taşınmazın yüzölçümü; 1 ile 1000 m2 arasında olanlardan, 202,00 TL 1001 ile 3000 m2 arasında olanlardan, 286,00 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 3001 m2 den büyük taşınmazlarda, ilave her 1000 m2 için hesaplanan toplam ücrete 28, 00 TL ilave edilir.


Mesken tapusunu işyeri tapusuna çevirme işlemleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com